Unikátny študijný program: Teória digitálnych hier ti otvorí dvere do herného priemyslu

TRNAVA, 18. 11. 2016 –  Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM) už druhý akademický rok poskytuje možnosť štúdia v programe teória digitálnych hier. Napriek tomu, že digitálne hry sú stále mladým a nepreskúmaným objektom, našli si svoju pevnú základňu u študentov na bakalárskom aj magisterskom stupni  štúdia.

Oficiálne bol študijný program teória digitálnych hier otvorený v akademickom roku 2015/2016. Program zahŕňa základnú problematiku masmediálnych štúdií, sociológie, psychológie a filozofie médií. Obsahuje tiež projektovanie a dramaturgiu digitálnych hier, scenáristickú tvorbu, digitálnu grafiku, zvuky a zvukové efekty v hrách. „Zostala som príjemne prekvapená, keď som zistila, aké predmety sa na teórii digitálnych hier vyučujú. Pri prednáškach mám pocit, že stále počúvam niečo nové, užitočné a zaujímavé. Prichádzame do kontaktu s vyučujúcimi, ktorí majú bohaté skúsenosti z praxe,” popisuje študentka programu Simona Benetinová. Ponuka voliteľných predmetov je rozsiahla, študenti si môžu zvoliť podľa vlastného výberu predmety s užším zameraním a získať tak špecifické zručnosti z danej problematiky.

Študijný program poskytuje študentom niekoľko špecializovaných predmetov so zameraním na výrazové prostriedky hier, scenáristiku a kybertextualitu, odbornú prax, právne aspekty digitálnych médií, animáciu v počítačových hrách, marketingovú komunikáciu digitálnych hier a mnoho ďalších predmetov. Pedagógovia prinášajú do výučby zaujímavé pohľady, dávajú študentom veľa praktických rád a skúseností, ktoré môžu využiť v budúcnosti.

Uplatnenie môžu nájsť vo firmách zameraných na produkciu digitálnych formátov, zábavných hier, v marketingových a reklamných agentúrach, v oblastiach popularizácie vedy, techniky, matematiky alebo jazykovej kultúry, propagácie histórie, regiónu, štátu, pri tvorbe edukačných aktivít škôl, vzdelávacích firiem a agentúr. „Dostať sa do herného priemyslu určite nie je jednoduché, rozhodne to však stojí za to. V študijnom programe máme vytvorené skvelé podmienky na to, aby sme na sebe mohli stále pracovať a dostať sa do atraktívnych kreatívnych povolaní,“ dodáva študentka Benetinová. Herný priemysel absolventom ponúka pracovné miesta na pozíciách dramaturgov, grafikov, tvorcov zvukových efektov, reklamných tvorcov alebo analytikov produkcie digitálnych hier.

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations (v anglickom jazyku), aplikované mediálne štúdiá a teória digitálnych hier. Okrem toho ako jedna z dvoch inštitúcií na Slovensku realizuje aj habilitačné a inauguračné konania v odbore masmediálne štúdiá. Fakulta vznikla 01. 08. 1997.

Viac informácií poskytne:

PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk