Digitálne zrkadlá v Smoleniciach: Čo radia odborníci z “brandže”?

Ďalší ročník medzinárodnej konferencie Marketing Identity je úspešne za nami. Tento rok boli hlavnou témou Digitálne zrkadlá. Zahraniční hostia, ľudia z praxe, ale aj z našej univerzity, predstavili svoje odborné príspevky a podelili sa s nami o svoje vedecké skúsenosti v tradičných priestoroch Smolenického zámku. V článku vám ponúkame prehľad niektorých diskutovaných oblastí z digitálneho sveta.

Svet nových médií vytvára realitu, ktorá nemusí byť vždy taká, ako ju médiá prezentujú.
A čo vplyv na spoločnosť, ktorý po sebe tieto médiá zanechajú? Téma Digitálne zrkadlá poukazuje na digitálnu komunikáciu, ktorá stiera hranice medzi reálnosťou a virtuálnosťou. Dôraz sa kladie na to, či odraz z digitálnych médií je skutočným reálnym (zrkadlovým) odrazom samotného podniku či jednotlivca, alebo je pretransformovaným umelým odrazom.

Sociálne siete – králi 21. storočia

Súčasným a najväčším trendom onlinového sveta sú sociálne siete. Tie už dávno nie sú iba komunikačným fenoménom medzi priateľmi a rodinou. Svoje miesto si získali vo všetkých sférach práve vďaka svojej schopnosti ovplyvňovať spoločnosť. Súčasťou konferencie Marketing Identity bolo predstavenie kampane, ktorá bola v posledných týždňoch stredobodom záujmu médií. O nej nám prišiel porozprávať bývalý absolvent FMK Matúš Hliboký z agentúry Triad Advertising.

Kampaň Absolut vodky so sebou priniesla mnoho kritiky a výčitiek, ku ktorým sa pridali onlinové médiá, vrátane sociálnych sietí, na ktorých ľudia bez zábran vyjadrovali svoje názory. Výsledná kampaň značky Absolut poukázala na omnoho viac, než len na multikulturálne žitie u nás na Slovensku, ako sme to mohli vidieť v reklamnom spote. Spracovanie reklamy je odrazom myšlienky ,,Poď žiť. Nechaj žiť.‘‘ Matúš Hliboký ju prezentuje ako víziu, ktorú chcú v agentúre Triad naďalej naplňovať – venovať sa témam, ktoré sú spoločensky dôležité.


,,Spôsob, akým médiá podajú informácie spoločnosti určuje to, na čo majú ľudia myslieť.‘‘

O využití sociálnych sietí sme tiež mohli počuť v odborných príspevkoch doc. PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD., Mgr. Tomáša Džačovského a Aarona Waltera, PhD.
Tí poukázali na začlenenie sociálnych sietí do politického sveta, najmä v komunikačnom smere. Skúmaný a rozoberaný bol najmä Facebook, ktorý má pre spoločnosť veľký potenciál v pozícii komunikačného nástroja. Facebook sa zároveň stáva aj rizikom, a to práve ako šíriteľ dezinformácií a hoaxov.

,,Nie každý obsah je pravdivý a nie každý pravdivý obsah je v plnej miere pravdivý.

Médiá si musia uvedomovať svoju zodpovednosť predovšetkým v tvorbe obsahu, ktorý šíria. Nie každý obsah je pravdivý a nie každý pravdivý obsah je v plnej miere pravdivý. Zaoberať sa médiami v politickom prostredí je pomerne náročné, nakoľko každá strana sa snaží presadiť si to svoje, podľa svojich pravidiel. ,,Spôsob, akým to podajú spoločnosti určuje to, na čo majú ľudia myslieť.‘‘ Touto myšlienkou poukázal ďalší z prednášajúcich, Mgr. Boris Kolman, na mediálne pôsobenie v politike.

Filip Kuna, člen správnej rady v IAB Slovakia a výkonný riaditeľ medzinárodnej agentúry Strossle, ktorá sa zaoberá optimalizovaním distribúcie obsahu, nám priblížil reklamu, ktorú ľudia milujú. Tradičný marketing je podľa neho to, keď hovoríte svetu, že ste superstar. Obsahový marketing je, keď ukazujete svetu, že ňou naozaj ste. Vďaka zvukovej montáži z dielne fakultného rádia Aetter sa dozviete, že svet marketingu funguje ako vzťah.

V prvý deň konferencie v hlavnom pléne vystúpil so svojím príspevkom Marketing zadarmo aj Michal Hrušovský. V mediálnej oblasti pôsobí už 14 rokov a venuje sa hlavne online marketingu. Posledných 8 rokov strávil v mediálnej agentúre Ideamedia vo funkcii CEO. Od marketingového profesionála sa poslucháči dozvedeli, ako využívať internet naplno a rozbehnúť weby s minimálnymi nákladmi, čo demonštroval na konkrétnych príkladoch aj s výsledkami.

O tom, že niekedy je aj prezentácia nedostatkov značky efektívna nás presvedčil Mgr. Pavol Minár, ktorý pôsobí na našej fakulte. Jeho prednáška Chvála obmedzení v reklame nás previedla rôznymi druhmi limitov, obmedzení a nevýhod. Napriek tomu, že sa mnohé z nich javia ako zdanlivé negatíva, dajú sa, podľa Minára, využiť ako pozitíva.

Jednou z najdiskutovanejších tém konferencie Marketing Identity 2018 bola problematika GDPR v marketingu, ktorá otvorila a zároveň aj ukončila prednášky jednotlivých spíkrov v hlavnom pléne prvého dňa konferencie. Hneď v úvode nás do tejto problematiky svojím príspevkom Ako sa nezblázniť z GDPR v marketingu zasvätila bývalá vrchná inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Mgr. Tatiana Valentová, ktorá je v súčasnosti riaditeľkou odboru kontroly spracúvania osobných údajov. Keďže sa dlhoročne venuje ochrane a bezpečnosti informácií a zároveň sa podieľala na príprave nového zákona o ochrane osobných údajov, svoje vystúpenie venovala najčastejším otázkam, ktoré súvisia so správnou aplikáciou GDPR v oblasti priameho marketingu.

Ako sa nezblázniť z GDPR v (nielen marketingovej) komunikácii nám priblížil náš pedagóg, doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., ktorý pôsobí ako tajomník Labour Law Association (Asociácia pracovného práva). Keďže GDPR sa netýka len marketingovej komunikácie, ale zasahuje celú sféru ďalších oblastí života spoločnosti, jeho prednáška nás oboznámila s ďalšími dopadmi GDPR do vnútorného i vonkajšieho prostredia spoločnosti.

Mediálne pôsobenie je problematikou, ktorá si vyžaduje neustále skúmanie a hľadanie odpovedí na novo objavujúce sa otázky a trendy. Konferencie ako Marketing Identity či Megatrends and Media sú toho dôkazom. Veríme, že sa vám ďalší ročník konferencie v nádherných priestoroch Smolenického zámku páčil a že ste si z nej odniesli veľa poznatkov, ktoré vám pomôžu na vašej študijnej a profesijnej ceste.

Autor článku: Matej Mikula