Marketing Identity 2017: #Online rules alebo nové pravidlá komunikácie na internete

Využívanie sociálnych sietí a ich vplyv na spotrebiteľské správanie, inovatívne formy reklamy či zmeny pravidiel v zobrazovaní príspevkov budú predmetom 14. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity, ktorú v dňoch 7. – 8. novembra 2017 s podtitulom #onlinerules organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Odborným garantom konferencie je Klub reklamných agentúr Slovenska, ktorých zástupcovia odprezentujú prípadové štúdie zamerané na rôzne druhy kampaní využívajúce silu a vplyv sociálnych sietí. Pozvanie prijali aj zástupcovia spoločnosti Google SK. Špeciálnym hosťom bude Dr. Martin Roth z univerzity v Leipzigu, ktorý priblíži vplyv digitálnych hier na súčasnú generáciu spotrebiteľov.

Cieľom je diskutovať o nových formách distribúcie mediálneho obsahu, o vplyve internetu a sociálnych sietí na spotrebiteľské správanie a nových formách marketingovej komunikácie. Konferencia vytvorí priestor na rokovanie v štyroch sekciách: online vs. offilne; spotrebitelia a generácie; vzdelávanie a hry; stratégie a kampane.

Súčasťou tohtoročnej konferencie bude aj podpísanie memoránd o spolupráci medzi Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnavem, Slovenským syndikátom novinárov a platformou Butterfly Effect.

FMKUCM_konferencia

MARKETING_IDENTITY_konferenciaFMK

Sociálne siete a digitálny marketing výrazne zmenili pravidlá komunikácie, na ktoré sme boli dlho zvyknutí. Osvedčené modely nadobudli celkom nový význam a sme svedkami dramatických zmien, na ktoré často dokážu reagovať iba tí najúspešnejší. Zmeny sú natoľko frekventované a výrazné, že dnes nevieme odhadnúť, čo bude platiť zajtra,“ uviedla doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., prodekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave si uvedomuje potrebu intenzívnej spolupráce akademickej obce a odbornej sféry a s tým spojené prepájanie poznatkov z teórie a praxe. Preto každoročne organizuje konferenciu, na ktorej sa zúčastňujú poprední odborníci z oblasti vedy, výskumu a marketingovej praxe,“ doplnila doc. PhDr. Dana Petranová, PhD., dekanka FMK UCM v Trnave.

Konferencia sa uskutoční v priestoroch Smolenického zámku.