Mgr. Simona Ščepková

denná doktorandka

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Pondelok 13:30 - 15:00 hod., JAMA, č. d. 104

Magisterka Simona Ščepková vyštudovala bakalársky (2016 – 2019) aj magisterský (2019 – 2021) stupeň štúdia v odbore marketingová komunikácia FMK UCM v Trnave. Od roku 2021 pôsobí na FMK UCM v odbore marketingová komunikácia ako denná doktorandka. 

V rámci svojej vedeckej činnosti sa venuje predovšetkým oblasti “spodnej vlny” a jej vplyvu na podnikateľské subjekty. Vo svojej bakalárskej práci sa venovala problematike mobilného a environmentálneho marketingu. Diplomová práca bola zameraná na vytvorenie projektu marketingovej inovácie pre vybraný podnikateľský subjekt. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá vplyvom spodnej vlny na podnikateľské subjekty v čase technologickej interferencie. 

Popri štúdiu na predchádzajúcich stupňoch na FMK UCM pôsobila vo viacerých reklamných agentúrach ako Sales Promotions Specialist, kde získala skúsenosti s tvorbou a prezentáciou marketingových kampaní zameraných na podporu predaja. Aktuálne pracuje v onlinovej marketingovej agentúre Weblauncher na pozícii Linkbuilding Account Manager.

Na fakulte zastáva funkciu copywriterky pre Kariérne centrum FMK, kde participuje na tvorbe textov a spolu s koordinátorkou Kariérneho centra aktívne vyhľadáva zaujímavé ponuky pre kariérny rast a rozvoj zručností študentov FMK. 

Oblasti záujmu: projektový manažment, tvorba projektov, onlinová marketingová komunikácia, environmentálny marketing, spodná vlna a jej vplyv na marketingovú komunikáciu.

 

Predmety

  • Kreatívny projektový manažment - 1. Mgr. MARK
  • Inovačný manažment - 1. Mgr. MARK

Oznamy