Mgr. Simona Ščepková

denná doktorandka

Magisterka Simona Ščepková vyštudovala bakalársky aj magisterský stupeň štúdia v študijnom programe marketingová komunikácia FMK UCM v Trnave. Od roku 2021 pôsobí na Katedre marketingovej komunikácie FMK UCM ako interná doktorandka.  

Vo svojej dizertačnej práci sa zameriava na vplyv spodnej vlny na podnikateľské subjekty v čase technologickej interferencie. Vo svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa primárne zameriava na oblasti: spodná vlna v marketingovej komunikácii, digitálna marketingová komunikácia, inovácie v marketingovej komunikácii a komunikácia ekoinovačne orientovaných podnikateľských subjektov. Výsledky svojej činnosti publikuje vo vedeckých časopisoch a zborníkoch na Slovensku i v zahraničí. Od roku 2021 je spoluriešiteľkou prebiehajúceho projektu Vedeckej grantovej agentúry (VEGA) s názvom Manažment konceptu „spodnej vlny“ zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie. 

Na Fakulte masmediálnej komunikácie participuje na príprave textov pre Kariérne centrum FMK a taktiež je zodpovedná za komunikáciu Kariérneho centra FMK na sociálnej sieti Instagram. Spolu s ostatnými doktorandmi a pedagógmi sa podieľa na organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing and Media Identity a na príprave podujatia pre študentov Týždeň vedy a techniky

Počas štúdia na predchádzajúcich stupňoch FMK UCM pôsobila vo viacerých reklamných agentúrach, kde získala skúsenosti s tvorbou a prezentáciou marketingových kampaní zameraných na podporu predaja a budovanie značky. Má skúsenosti s nastavovaním komunikačnej stratégie pre slovenské podnikateľské subjekty v rôznych oblastiach (gastro, farmaceutické výrobky, kultúrne podujatia, zero waste). Posledné pracovné skúsenosti nadobudla v digitálnej marketingovej agentúre Weblauncher, pričom jej oblasťou záujmu bolo SEO. 

Oblasti záujmu: digitálny marketing, branding v online prostredí, spodná vlna a jej vplyv na marketingovú komunikáciu, inovácie v marketingovej komunikácii, mobilný marketing, environmentálny marketing, projektový manažment. 

 

Publikácie

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Perception of Data from the Ecological Activities of Companies Using Innovative Communication Tools / Michal Kubovics, Anna Zaušková, Simona Ščepková, 2021. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 12, č. 2 (2021), s. 84-99. Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science a Scopus

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Awareness of industry 4.0 and its tools across the V4 countries, Serbia and Bulgaria / Anna Zaušková, Kusá Alena, Ščepková Simona, Kubovics Michal, Miklenčičová Renáta, 2022. In Serbian Journal of Management. - ISSN 1452-4864, Roč. 17, č. 1, s. 253-264. Príspevok je indexovaný v databáze Scopus.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Current state and prediction of the future of digitization as a part of industry 4.0 / Anna Zaušková, Kusá Alena, Kubovics Michal, Ščepková Simona, Urmínová Marianna, 2022. In Serbian Journal of Management. ISSN 1452-4864, Roč. 17, č. 1, s. 111-123. Príspevok je indexovaný v databáze Scopus.

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Retencia ekoinovatívnych podnikateľských subjektov ako výsledok činnosti spodnej vlny na sociálnych médiách / Simona Ščepková, Anna Zaušková, 2022. In: Sociálne médiá a marketingová komunikácia: eko-evolúcia alebo eko-revolúcia? editori: Vladimíra Hladíková, Adam Madleňák, Václav Kupec ; recenzenti: Denisa Jánošová, Edita Štrbová, Simona Dušeková Schuszteková, Jan Horecký. - 1. vyd. - Praha : NOL - Nakladatelství odborné literatury. - ISBN 978-80-907764-9-4, s. 94-107.

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Communication of Slovak Eco-innovation Companies with Social Media Users / Anna Zaušková, Simona Ščepková, Michal Kubovics, 2022. In: Proceedings of the 9th European Conference on Social Media : A Virtual Conference hosted by Pedagogical University of Krakow Poland 12-13 May 2022 / ed. Iwona Lupa-Wójcik, Marta Czyzewska. - 1. vyd. - Reading : Academic Conferences International Limited, 2022. - ISBN 978-1-914587-30-6. - ISSN 2055-7213, s. 219-227.

Predmety

  • digitálny marketing I., II. – 2. Bc. MARK
  • projektový manažment I. – 2. Bc. TEDI
  • kreatívny projektový manažment I. – 1. Mgr. MARK
  • inovácie v marketingovej komunikácii I. – 1. Mgr. MARK
  • Projekty

  • VEGA: Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie
  • Oznamy