Mgr. Pavol Minár, PhD.

externý lektor

Pavol Minár pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM od roku 2019. Na FMK absolvoval doktorandské štúdium. Podľa ročenky Kto je kto mesačníka Stratégie (september 2017) je „jedným z najznámejších slovenských odborníkov na marketing.“

Dr. Minár má viac ako 20 rokov skúseností s prácou pre klientov v Českej republike, na Slovensku, Rakúsku, Rumunsku, Slovinsku, Ukrajine, Bulharsku. V reklame, marketingu a poradenstve pôsobí od roku 1997. Pracoval v reklamných agentúrach Publicis Knut, Istropolitana Ogilvy, Zaraguza Prague. Pôsobil ako externý marketingový stratég a konzultant pre Romtelecom (Rumunsko, 2007 – 2010) a Simobil (Slovinsko, 2014 – 2015) a externý marketingový riaditeľ Minit Slovakia (2018). Podieľal sa na úspešných projektoch pre Slovak Telekom, Zlatý Bažant, VÚB Banku, Fun rádio, Študentskú pečať, Kaštany, Kofila, Škoda auto, Romtelecom, Simobil, Veselú krávu, Tesco Mobile, Siemens a mnoho ďalších. Na Cannes Lions, Golden Drum a Eurobest získal shortlist. Je držiteľom Bronzového Klinca a viac ako 20 cien za efektivitu marketingovej komunikácie (EFFIE) na Slovensku, v Rumunsku a v Českej republike. Je zakladateľom marketingového, konzultačného a strategického butiku Inspirations Minar.

V akademickej činnosti sa venuje socio-kultúrnym dejinám reklamy, vzťahu medzi reklamou a kultúrou a vzájomnému ovplyvňovaniu marketingu a spoločnosti a tomu, aký vplyv na marketing a budovanie značiek majú zmeny v životnom štýle, hodnotách, technológiách a pod. Venuje sa aj teórii reklamy a marketingu z pohľadu dôležitosti teórie pre prax a naopak. Svoje skúsenosti študentom odovzdáva na predmetoch dejiny reklamy I., II. a budovanie značky I., II. Miluje čítanie, šport a čítanie (áno, čítanie je tam dvakrát, ale to naschvál).

Na webe Hospodárskych novín a mesačníka Stratégie pravidelne publikuje blog o reklame a marketingu: https://strategie.hnonline.sk/autori/22960-pavol-minar-founder-inspirations-minar.

Oblasti záujmu: reklama, marketing, stratégie, kultúra, budovanie značiek.

 

Publikácie

Knihy

Úvod do štrukturalizmu a post-štrukturalizmu. Bratislava : Iris, 1997. (spolu s P. Michalovičom)

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia. Bratislava : Publicis Knut, 1999.

Štúdie a texty

The Era of Segmented Marketing and Polyphonic Brand Identity: The Tatra Banka Rytmus Finance Academy Campaign. In ČÁBYOVÁ, Ľ., PETRANOVÁ, D. (eds.): Marketing Identity Digital Life – part I. Trnava : Faculty of Mass Media Communication in Trnava, 2015, p. 208-228.

Goodvertising as a Paradigmatic Change in Contemporary Advertising and Corporate Strategy. In Communication Today, Vol. 7, No. 2, November 2016, p. 4-17.

Rumunsko: Abundance vs. deficit in contemporary advertising. In European Journal of Science and Theology, October 2016, Vol. 12, No. 5, p. 237-248.

Incumbent vs. Newcomer. Different strategies for the current disruptive changes. In PETRANOVÁ, D., BEZÁKOVÁ, Z. (eds.): Marketing Identity 2017. Online Rules – part I. Trnava : FMK UCM, p. 358-373.

Incumbent vs. Newcomer On the Energy Market: Possible Strategic Scenarios. In PETRANOVÁ, D., BEZÁKOVÁ, Z. (eds.): Marketing Identity 2017. Online Rules – part II. Trnava : FMK UCM, p. 374-384.

Česká republika: Kde urobila Pepsi chybu v komunikácii? In Marketing & Komunikace, roč. XXVIII., 1/2018, s. 22-24.

Srbsko: Hronotop puta i tematizacija slučajnih erotskih odnosa. In HRPANJ. M.: Modeli i diskursi nauke o književnosti. Izbor iz novije slovačke nauke o književnosti. Beograd : Glasnik, 2018, p. 421-434. 

Strukturalna analiza naracije: napomene iz Djela svetih apostola. In HRPANJ. M.: Modeli i diskursi nauke o književnosti. Izbor iz novije slovačke nauke o književnosti. Beograd : Glasnik, 2018, p. 327-336.

Predmety

  • Dejiny reklamy I., II. – 1. Bc. MARK
  • Budovanie značky I., II. – 1. Mgr. MARK

Oznamy