Zúčastnite sa letnej školy Journey: Journalism Bootcamp v Prahe a učte sa od svetových profíkov

Študenti žurnalistiky, mediálnych štúdií  a príbuzných odborov majú príležitosť zúčastniť sa na Letnej škole Jorney: Journalism Bootcamp, ktorá sa uskutoční od 3. do 13. augusta 2019 v Prahe. Táto škola predstavuje jedinečný program, v ktorom máte možnosť pracovať s  poprednými novinármi a profesionálmi z najlepších svetových agentúr (CNN, Reuters, Washington Post, a pod.), medzi ktorými sa … Viac →

Predčasný termín bakalárskej štátnej skúšky KOMU, MARK, AMES, VZME, TEDI

Študenti 3. roka bakalárskeho stupňa štúdia v štúdijnych programoch: KOMU (denná forma štúdia a externá forma štúdia – 4. rok Bc. štúdia), MARK (denná a externá forma štúdia), AMES (denná forma štúdia), VZME (denná forma štúdia), TEDI (denná forma štúdia), ktorí majú odôvodnený záujem o predčasnú bakalársku štátnu skúšku, musia pri podávaní žiadostí o predčasnú skúšku postupovať podľa … Viac →

Harmonogram zápisov na AR 2017/2018

Osobný zápis denných študentov FMK UCM Na akademický rok 2017/2018 (okrem prvých ročníkov všetkých foriem štúdia) sa uskutoční v Kine OKO podľa harmonogramu nižšie. Na dokončenie zápisu je nutné mať vytvorený zápisný list na AR 2017/2018 v AISe. V prípade, že ste si zápisný list nevytvorili, kontaktujte e-mailom študijné oddelenie. Externí študenti Pošlite podpísaný výpis známok za … Viac →

Harmonogram zápisov na AR 2016/2017

Osobný zápis denných študentov FMK UCM Na akademický rok 2016/2017 (okrem prvých ročníkov všetkých foriem štúdia) sa uskutoční v Kine OKO podľa harmonogramu nižšie. Na dokončenie zápisu je nutné mať vytvorený zápisný list na AR 2016/2017 v AISe. V prípade, že ste si zápisný list nevytvorili, kontaktujte e-mailom študijné oddelenie. Externí študenti Pošlite podpísaný výpis známok za … Viac →

Opravný termín – marketing a marketingová komunikácia v médiách (aktualizované)

Predmet: marketing a marketingová komunikácia v médiách Vyučujúci: doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. Ročník: 3. Bc. ŠP: KOMU Typ: opravný Dátum: 25. 5. 2015 (pondelok) Čas: 10.00 hod. Miesto: Kino OKO Termín skúšky z predmetu marketing a marketingová komunikácia v médiách pre študentov 3. ročníka Bc. KOMU, ktorí si ho prenášajú zo zimného semestra, u doc. PhDr. Ľudmily Čábyovej, PhD., … Viac →