Zmena formátu výučby Kabinetu eventov

Nasledujúci akademický rok bude výučba predmetu Kabinet eventov prebiehať novou formou. Ak ti prekáža zimné presúvanie sa zo Skladovej tam a späť, tak v zimnom semestri budeš mať možnosť zohriať sa na teoreticko-praktických hodinách. Počas prvého semestra akademického roka 2019/2020 budeš dostávať základy produkcie a organizácie eventov, pričom stretnutia budú prebiehať na týždennej báze a … Viac →

Usmernenie k elektronickým zápisom do ďalšej časti štúdia v AR 2019/2020

Elektronický zápis do ďalšej časti štúdia (od 11. júna do 10. júla) vykonávajú študenti:  Denného štúdia bakalárskych študijných programov zapisujúci sa do 2. a 3. roka štúdia, magisterských študijných programov zapisujúci sa do 2. roka štúdia, zapisujúci sa do nadštandardného štúdia. Externého štúdia bakalárskych študijných programov zapisujúci sa do 2., 3. a 4. roka štúdia, … Viac →

Zápis do vyššieho roka štúdia v AR 2018/2019 – 2. časť

Od 1. do 15. augusta 2018 bude pre študentov, ktorí: si nestihli vytvoriť zápisný list na AR 2018/2019 v AISe, si chcú urobiť zmeny v zápisnom liste na AR 2018/2019, otvorený systém AiS2. Zmeny v zápise predmetov sa týkajú PVP predmetov, príp. zápisu opakovaných predmetov (*pod podmienkou, že zmeny povolí fakulta). V prípade zmeny PVP alebo výberových predmetov … Viac →

Aktualizované: Zápis študentov FMK UCM do ďalšieho štúdia v AR 2018/2019

Vytvorením zápisného listu v AiS-e si študenti: 1., 2. roka Bc. štúdia v dennej forme štúdia, 1., 2., 3. roka Bc. štúdia v externej forme štúdia, 1. roka Mgr. štúdia v dennej forme štúdia, 1., 2. roka Mgr. štúdia v externej forme štúdia potvrdia pokračovanie svojho štúdia v AR 2018/2019. Podrobný postup nájdete v priloženom dokumente: * *Nový zápisný postup je … Viac →

Elektronický zápis na AR 2017/2018

Od 19. júna do 15. júla 2017 je otvorený AIS na pridávanie povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. Elektronický zápis (predzápis) sa týka terajších študentov 1. a 2. ročníka Bc. štúdia a 1. ročníka Mgr. štúdia – bližšie informácie nájdete nižšie v dokumente. Elektronický zápis sa netýka budúcich prvákov Bc., Mgr. a PhD. štúdia ani … Viac →

Harmonogram zápisov na AR 2016/2017

Osobný zápis denných študentov FMK UCM Na akademický rok 2016/2017 (okrem prvých ročníkov všetkých foriem štúdia) sa uskutoční v Kine OKO podľa harmonogramu nižšie. Na dokončenie zápisu je nutné mať vytvorený zápisný list na AR 2016/2017 v AISe. V prípade, že ste si zápisný list nevytvorili, kontaktujte e-mailom študijné oddelenie. Externí študenti Pošlite podpísaný výpis známok za … Viac →

Predĺženie predzápisu

Ak ste si neurobili elektronický predzápis na AR 2016/2017 (do 10.7.2016), urobte si ho do nedele 17. júla 2016 podľa manuálu nižšie. Všetky informácie  o predzápisoch pre nekončiacich študentov – terajších prvákov a druhákov Bc. štúdia a prvákov Mgr. štúdia – nájdete v priloženom dokumente. Elektronický zápis sa netýka budúcich prvákov Bc., Mgr. a PhD. štúdia … Viac →

Elektronický zápis na AR 2016/2017

Všetky informácie  o predzápisoch pre nekončiacich študentov – terajších prvákov a druhákov Bc. štúdia a prvákov Mgr. štúdia – nájdete v priloženom dokumente. Elektronický zápis sa netýka budúcich prvákov Bc., Mgr. a PhD. štúdia ani študentov 3. ročníka Bc. štúdia, ktorí končia (alebo už skončili) v tomto akademickom roku. Súbory na stiahnutie: