Upozornenie o zmene miesta zápisu do 1.roka Mgr. stupňa štúdia (16.9.)

Zápis študentov do 1. roka magisterského stupňa štúdia študijných programov, ktorý sa má uskutočniť 16. septembra 2019 prebehne v iných priestoroch než bolo uvedené na pozvánke, a to nasledovne: aplikované mediálne štúdiá – denná forma, masmediálna komunikácia – denná a externá forma štúdia, teória digitálnych hier – denná a externá forma štúdia, sa bude konať … Viac →

Rozdelenie študentov na štátne skúšky – január 2019

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK UCM v ZŠ JAMA (3. poschodie) 23. januára 2019 so začiatkom o 09.00 hod.  Na štátnu skúšku si prineste výsledok kontroly originality vytlačený z AISu (týka sa iba tých študentov, ktorí budú obhajovať záverečnú prácu). Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi pre obhajobu bakalárskej … Viac →

Rozdelenie študentov na štátne skúšky – august 2018 – aktualizované

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK UCM v ZŠ JAMA so začiatkom o 8.00 hod. Na štátnu skúšku si prineste výsledok kontroly originality, vytlačený z AISu (inak vás nepripustia k štátnej skúške). Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi pre obhajobu bakalárskej alebo diplomovej práce. Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok Pondelok 13. 8. 2018 Utorok … Viac →

Rozdelenie študentov na štátne skúšky – máj 2018

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK v ZŠ JAMA so začiatkom o 8.00 hod. (!!!). Upozorňujeme študentov, že na štátnu skúšku si musia priniesť výsledok kontroly originality vytlačený z AIS inak nebudú pripustení k štátnej skúške. Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi k obhajobe záverečných prác. Magisterské štátne skúšky Bakalárske a rigorózne štátne skúšky Komisia … Viac →

Rozdelenie študentov na štátne skúšky – január 2018

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK UCM v ZŠ JAMA so začiatkom o 9.00 hod. Na štátnu skúšku si prineste výsledok kontroly originality, vytlačený z AISu (inak vás nepripustia k štátnej skúške). Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi pre obhajobu bakalárskej alebo diplomovej práce. PONDELOK: 22.1.2018

Harmonogram zápisov na AR 2017/2018

Osobný zápis denných študentov FMK UCM Na akademický rok 2017/2018 (okrem prvých ročníkov všetkých foriem štúdia) sa uskutoční v Kine OKO podľa harmonogramu nižšie. Na dokončenie zápisu je nutné mať vytvorený zápisný list na AR 2017/2018 v AISe. V prípade, že ste si zápisný list nevytvorili, kontaktujte e-mailom študijné oddelenie. Externí študenti Pošlite podpísaný výpis známok za … Viac →

Oznam pre končiacich študentov v akademickom roku 2016/2017

Žiadame študentov, ktorí si doteraz nevyzdvihli schválené zadanie svojej záverečnej práce, aby tak urobili najneskôr do 15. marca 2017: študenti KOMU, AMES, TEDI, VZME – na sekretariáte katedier na Skladovej ulici, študenti MARK – na sekretariáte katedier v Jame. Súčasne žiadame všetkých končiacich študentov, aby si skontrolovali v AISe nahrané údaje týkajúce sa diplomovej práce/bakalárskej … Viac →

Oznam pre končiacich študentov – Bc., Mgr.

Prosíme všetkých končiacich študentov bakalárskeho a magisterského štúdia v akademickom roku 2016/2017, aby si v systéme AIS skontrolovali všetky osobné údaje, potrebné na vystavenie dokladov o štátnej skúške (dĺžne, mäkčene, bodky), v mene a priezvisku, dátum narodenia, miesto narodenia a iné.