Druhé kolo prijímacieho konania na externé bakalárske štúdium

Prihlášky na externé štúdium masmediálnej komunikácie a teórie digitálnych hier môžu záujemcovia posielať do 20. septembra 2016. 

Všetky informácie k prihláške možno nájsť v priloženom dokumente a v menu Prijímačky.

  • uzávierka prihlášok: 20. septembra 2016
  • poplatok: 40 €/35 €
  • školné pre externé štúdium: 600 €
Akreditované študijné programy Forma štúdia Titul Dĺžka štúdia Predpokladaný počet uchádzačov
masmediálna komunikácia E Bc. 4
teória digitálnych hier E Bc. 4

 

Súbory na stiahnutie: