Štvrtáci vytvorili skladbu, ktorou poukázali na všadeprítomnosť smartfónov

Študenti Masmediálnej komunikácie na FMK UCM v Trnave natočili videoklip, ktorým upozorňujú na súčasné problémy digitálneho sveta.

Originálnym spôsobom tak poukázali na potrebu zamyslieť sa nad bezhlavým používaním mobilov a sociálnych sietí. Videoklip vznikol ako spoločný semestrálny projekt na hodine mediálnej výchovy. Jeho úlohou bolo poukázať na potrebu rozvoja mediálnej gramotnosti a poznatkov o médiách.

„Študenti dostali jednoduché zadanie – urobme niečo, čo upozorní na problematiku mediálnej výchovy. Nahrať pieseň a natočiť klip bol už ich nápad. Výsledok ukazuje, ako to dopadne, keď naši študenti dostanú priestor realizovať sa,“ vysvetľuje Monika Prostináková Hossová, vedúca predmetu mediálna výchova.

„Dennodenne sa stretávam s ľuďmi, ktorí svoj telefón, zdá sa, vnímajú už ako súčasť svojho tela. Niekedy sa až – v dobrom slova zmysle – čudujem, keď vidím niekoho len tak stáť a čakať na autobus bez toho, aby nerobil niečo na svojom telefóne. A pritom tak strácajú pojem o realite. Fyzicky sú niekde, kde nie sú mysľou a naopak. Myslím, že sa tak medzi ľuďmi stráca akési ľudské puto, ako keby každý žil vo svojom izolovanom svete. Skladbou som chcel upriamiť pozornosť na problém, že sa zo smartfónu – pomocníka, začal pomaly stávať diktátor, ktorý nám reguluje drvivú väčšinu voľného času. A pritom je na tento problém jednoduché riešenie – užívať tieto moderné technológie s rozumom,“ uviedol autor a interpret textu Andrej Majerčík.

Video natočili študenti 1. ročníka magisterského štúdia na FMK UCM v Trnave Lukáš Patrik a Marcel Nagy. Kostýmy zabezpečila Dominika Škerková.