Žiaci zo základných škôl sa učili, ako zlepšiť svoje školské časopisy

Žiaci zo šiestich základných škôl si na pôde Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave uplynulý týždeň zlepšovali svoje schopnosti a zručnosti v oblasti tvorby a vydávania školských časopisov.

Redakcie časopisov Aktovka, Školáčik, Kukaj sem, Žitaváčik, Kométa a Jaško sa postupne naučili, ako si zvoliť správny názov časopisu, aký by mal mať školský časopis rozsah, ale aj to, prečo sú dobrá štylistika a gramatika pre školský časopis nevyhnutné.

Okrem toho sa žiaci venovali aj grafike a farebnosti časopisov, ale i tomu, ako by mala vyzerať dobrá novinárska fotografia. Taktiež sa oboznámili s jednotlivými žánrami pri spracovávaní svojich novinárskych prejavov a získali rady o tom, ako si správne zostaviť redakčnú radu.

Okrem uvedených praktických rád si žiaci základných škôl prezreli aj priestory fakultných médií. Navštívili multimediálne HD štúdio i štúdio rádia Aetter, kde spoločne s pedagógmi a doktorandmi FMK UCM v Trnave nahrali krátky spot. Vo fakultnom televíznom štúdiu si vyskúšali prácu s čítačkou a natočili krátke zábery.

Fotogaléria na medialnavychova.sk

„Išlo o prvú zo sérií plánovaných prezenčných a on-line kurzov pre žiakov slovenských škôl zameraných na reflexívno-praktické učenie o médiách, ktoré zastrešuje novozriadené Školiace mediálne centrum na FMK UCM v Trnave. Jeho ambíciou je ponúknuť školám moderné materiálno-technické vybavenie, atraktívne učebné prostredie, ako aj didaktickú podporu výučby mediálnej výchovy na školách. Všetky aktivity sa konajú v rámci projektu KEGA, ktorý podporuje Ministerstvo školstva,“ uviedla koordinátorka projektu Viera Kačinová.

„Pedagógovia a študenti z Fakulty masmediálnej komunikácie pripravili pre redakčné tímy zaujímavý, zábavný, ale aj náučný program. Deti odišli s novými poznatkami a s pocitom odmeny za ich prácu,” uviedla na záver Silvia Nagyová zo Školského úradu
v Dvoroch nad Žitavou.

„Veríme, že sme našim budúcim kolegom pomohli v ich tvorivej a veľmi prospešnej činnosti. Práca v redakcii je náročná a zodpovedná zároveň, preto nás teší, že sa o ňu žiaci zaujímajú už na základnej škole. Ak im ich odhodlanie a chuť na sebe pracovať vydržia, môže nám vyrásť generácia kvalitných novinárov, čo je pre spoločnosť veľmi dôležité,“ doplnila Magdaléna Švecová z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Na záver pedagógovia odovzdali žiakom diplomy za najlepší školský časopis.