Výzva na predkladanie umeleckých projektov v rámci Európskeho roku ženy

Kreativita a spracovanie témy z uhla pohľadu mladých ľudí je dôvodom, prečo si Ministerstvo zahraničných vecí SR dovoľuje osloviť našu fakultu a študentov poprípade absolventov s ponukou na spoluprácu pre jednotlivcov i kolektívy v projekte, ktorý dáva dostatok priestoru na uplatnenie kreativity našich študentov.

SR bude v nadchádzajúcom roku predsedníckou krajinou Stredoeurópskej kultúrnej platformy (SKP),
ktorá predstavuje zoskupenie krajín V4, Rakúska a Slovinska. Účelom vzniku a pôsobenia platformy je podpora multilaterálnych kultúrnych projektov s dôrazom na spoločné záujmy krajín strednej Európy.

Ambíciou SR je predstaviť počas svojho predsedníctva v SKP a počas Európskeho roku ženy projekt, respektíve výstavu / intermediálnu prezentáciu / alebo inou formou, tematiku týkajúcu sa žien.

Mala by to byť modernou, menej tradičnou, príťažlivou formou stvárnená problematika – napr. slovenských žien, žien všeobecne, žien matiek, žien vedkýň (v SR / všeobecne), žien športovkýň (v SR / všeobecne) a podobne – očakávame a privítame aj iné vaše podnety, návrhy.

Základné údaje

Téma: 2020 – Rok ženy
Forma: výstava / mediálna prezentácia / audio-video / kombinácia týchto či iných foriem – alebo podľa vášho návrhu.
Forma prezentácie: na predsedníckom podujatí SKP v SR a na vybraných zastupiteľských úradoch v zahraničí.
Termín dodania: do konca roka 2019

V prípade záujmu o realizáciu projektu prosíme o zaslanie predbežného ideového / umeleckého
návrhu prípadne jeho prezentácie na stretnutí, do 24. júna 2019. Spolupráca môže prebiehať formou dohody, ročníkovej práce a pod.