Prihlás sa do fotografickej súťaže v rámci Týždňa vedy a techniky

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje tento rok fotografickú súťaž, ktorá sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019. Hlavným organizátorom TVT 2019 je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Téma súťaže: Prvky okolo nás

Kategórie súťaže:

1. Študenti stredných škôl
2. Študenti vysokých škôl
3. Doktorandi a mladí ľudia do 30 rokov

Uzávierka súťaže: 4.október 2019

Informácie k súťaži, štatút, pravidlá, prihláška, plagát sú zverejnené na adrese Týždňa vedy a techniky.

V rámci tejto témy môžu študenti, doktorandi a mladí ľudia do 30 rokov prezentovať využitie chemických prvkov a ich zlúčenín v každodennom živote a v predmetoch, ktoré sú pre nás potrebné.

Prosím, informujte o tejto súťaži pedagógov Vašej školy, študentov a doktorandov. Ak máte otázky k tejto súťaži, napíšte na mail: ncpvat(at)cvtisr.sk