Všetci FMK rozhlasáci by určite nemali vynechať Festival rozhlasovej hry v Trnave

RTVS a Trnavský samosprávny kraj pripravujú od 10. až 12. júna Festival rozhlasovej hry 2019. V týchto dňoch v čase od 9.00 hod. – 16.30 hod. v čitárni Knižnice JF v Trnave bude prebiehať verejné počúvanie nominovaných rozhlasových hier.

Odborná porota momentálne finišuje pri hodnotení 63 titulov v dvoch kategóriách – nad 30 minút a do 30 minút. Užší výber najúspešnejších hier, po desať v každej kategórii, zverejní v popoludňajšom vysielaní Rádia Devín 30. apríla.

Súťažné tituly z užšieho výberu sa okrem toho automaticky stanú nositeľmi ocenenia Pečať kvality. Porotu tvorí režisér a umelecký šéf trnavského Divadla Jána Palárika Juraj Bielik, teatrologička Nadežda Lindovská, teatrológ Miron Pukan, šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák a spisovateľ a dramatik Pavel Rankov, ktorý je zároveň predsedom poroty.

Už v tomto okamihu je jasné, že festival, ktorého hlavným partnerom je Rádio Devín, bude mať bohatý sprievodný program pozostávajúci z odborného seminára, divadelných predstavení, koncertov a diskusií.

Ambasádorkou festivalu je herečka Emília Vášáryová. Partnermi festivalu sú Mesto Trnava, Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Kultúrne centrum Malý Berlín, Združenie rozhlasových tvorcov, Literárne informačné centrum a Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenska, mediálnu podporu zabezpečujú Rádio Slovensko, Rádio Regina, Mestská televízia Trnava a Trnavské rádio.

Zároveň si organizátori dovoľujú pozvať všetkých na stretnutie so spisovateľom s Pavlom Rankovom, ktoré sa bude konať v utorok, 11. júna 2019 o 17.00 hod. v čitárni Knižnice JF v Trnave. Moderuje Jarmila Vitovičová. Podujatie sa koná v rámci Festivalu rozhlasovej hry.