festival rozhlasovej hry

Rozhlasáci, spozornite! Festival rozhlasovej hry bude aj na FMK UCM v Trnave

Festival, ktorý sa koná 21. – 23. septembra 2021 v Trnave, zavíta aj na akademickú pôdu. V rámci podujatia si budú môcť návštevníci vypočuť súťažné rozhlasové hry v niekoľkých kategóriách.

Festival je však určený všetkým, ktorí si nájdu čas, aby sa započúvali do rozhlasových hier alebo navštívili podujatia pripravené v sprievodnom programe. Jedno z nich bude aj na pôde Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Sprievodný program Festivalu rozhlasovej hry 2021 budú tvoriť koncerty, divadelné predstavenia, besedy, ale aj večerný program či semináre. Podujatia budú na rôznych miestach, a to napríklad v priestoroch Divadla Jána Palárika, Kultúrneho centra Malý Berlín, Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave či v Kine Oko. Dôvodom je spolupráca s Trnavskou univerzitou a Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda. 

 

Pozývame všetkých študentov na seminár s názvom Vývin literárno-dramatického vysielania v Slovenskom rozhlase. Adaptácia literárnej predlohy do podoby rozhlasovej hry.

Čo?

Seminár v rámci Festivalu rozhlasovej hry 2021 na tému Vývin literárno-dramatického vysielania v Slovenskom rozhlase. Adaptácia literárnej predlohy do podoby rozhlasovej hry

Kedy?

22. septembra 2021 v čase 9:00 – 12:00 hod.

Kde?

Kino Oko, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava

Viac informácií o festivale nájdete tu. Kompletný program je dostupný na tomto odkaze.