Rádio Aetter vysiela od 17. novembra na frekvencii 107,2 FM! Začína symbolicky na Medzinárodný deň študentstva

Zajtra, 17. novembra, začína svoje vysielanie na FM vlnách rádio Aetter. Ide o prvé študentské rádio, ktoré získalo pridelené frekvencie a stáva sa tak reálnou súčasťou slovenského rozhlasového prostredia.

Rádio Aetter získalo frekvenciu v minuloročnom jesennom výberovom konaní. Dovtedy vysielalo online zo štúdia na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, kde vzniklo v roku 2011. Podľa pravidiel Rady pre vysielanie a retransmisiu mali žiadatelia jeden rok na začatie vysielania. Napriek súčasnej pandémii stihli všetky potrebné kroky v predstihu.

Rádio sa bude profilovať ako hudobné rádio pre mladú mestskú populáciu. Vo vysielaní prinesie aktuálne hity, brit pop, tanečnú a slovenskú hudbu. Dáva priestor aj novým skladbám zo Slovenska a zahraničia.

Chceme osloviť najmä mladšiu generáciu poslucháčov a ponúknuť im okrem kvalitnej hudby aj aktuálne témy, rozhovory a podporiť najmä začínajúcu slovenskú hudobnú produkciu,“ upresnil programový manažér rádia Miroslav Kapec. Programová štruktúra bude pozostávať zo živého vysielania, spravodajských blokov a viacerých relácií. Vysielať budú aj naďalej študenti, ktorí tak dostanú príležitosť a motiváciu pôsobiť v reálnom vysielaní.

„Teší nás, že z pôvodne malého študentského rádia, ktoré vysielalo online, sa stáva plnohodnotné médium s profesionálnym vybavením, ktoré bude vysielať na FM vlnách, podobne ako ostatné rádiá,“ uviedol Andrej Brník, prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou FMK UCM v Trnave, ktorý je súčasne jedným zo zakladateľov pôvodne študentského rádia.

Rádio Aetter bude vysielať na frekvencii 107,2 FM. Naladiť si ho budú môcť poslucháči v Trnave a okolí.

Viac informácií poskytne:
Peter Krajčovič
Fakulta masmediálnej komunikácie
UCM v Trnave
peter.krajcovic@ucm.sk
0904 945 756