Voľba dekana FMK UCM v Trnave

Akademický senát FMK UCM (v zmysle Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a § 7 a 13 Štatútu Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave) vyhlasuje voľby nového dekana FMK. Predstavenie kandidátov sa uskutoční na verejnom zhromaždení akademickej obce FMK 8. júna 2018 o 11.00 hod., v kine OKO. Písomné návrhy na kandidátov sú oprávnení podávať členovia akademickej obce fakulty. Môžu tak … Viac →

Megatrendy a Médiá 2018: Mediálne bubliny vs. realita v mediálnej a marketingovej praxi

Realita a fikcia v médiách, digitálnych hrách či v mediálnom umení a mediálnej výchove bude predmetom medzinárodnej vedeckej konferencie Megatrendy a médiá, ktorá sa uskutoční v dňoch 24. – 25. apríla 2018 v Smoleniciach. Zoltán Kövecses, Tomáš Trampota či Adela Vinczeová a ďalší odbornící Stretnú sa tu poprední mediálni odborníci. Diskutovať budú o mediálnych bublinách a … Viac →

Megatrendy a Médiá 2018: Live stream a online zápisky

Na Smolenický zámok na jarnú konferenciu Megatrendy a Médiá 2018 prišli odborníci z médií a marketingu. Počas dvoch dní bude hlavnou témou stretnutia Realita & Mediálne bubliny.  Prostredníctvom online zápiskov vám sprostredkujeme dianie na zámku.  Dopoludňajší program v hlavnej sále zahŕňajúci otvorenie konferencie, udeľovanie ocenení a prednášku priekopníka v digitálnych hrách z USA Dova Jacobsona … Viac →