List dekanky FMK UCM študentom

Milé študentky a milí študenti, vedenie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM upravilo pôvodný harmonogram akademického roka 2019/2020 z dôvodu súčasnej situácie s vývojom pandémie. Pri jeho úprave sme dôkladne zvážili aktuálny stav a podmienky našich študentov i pedagógov. Posun termínov pravdepodobne vyvoláva u niektorých negatívne reakcie. Za súčasných okolností musíme mať na pamäti predovšetkým zdravie všetkých … Viac →

Opatrenie dekanky FMK UCM v Trnave: Úprava harmonogramu pre LS AR 2019/2020

Pedagogický proces bude zatiaľ prebiehať formou samoštúdia, dištančnou alebo inou vhodnou metódou, ktorú stanoví pedagóg. Harmonogram LS AR 2019/2020 pre nekončiace ročníky (denní/externí študenti) – Bc. a  Mgr. stupeň štúdia Výučba: 11. február – 6. jún 2020 Skúškové obdobie: 8. jún – 18. júl 2020 Harmonogram LS AR 2019/2020 roka pre končiacich študentov (denní/externí študenti) … Viac →

Počuli ste už o možnosti vycestovať na zahraničnú stáž cez WorkSpace Europe?

Erasmus+ sa stal lákavou príležitosťou pre mnohých z nás, ktorí chcú spoznávať krajiny a vyťažiť zo svojich študentských rokov to najlepšie. Málokto ale tuší, že program WorkSpace Europe rovnako ponúka študentom jedinečnú príležitosť, a to pracovať v zahraničí. Viac sa dočítate v rozhovore so študentkou Alžbetou Jackovou, ktorá program absolvovala. 

Najdôležitejším kritériom pri výbere VŠ je perspektíva dobrého zamestnania a dobré meno univerzity

Od štúdia na vysokej škole očakávajú maturanti získanie nových skúseností a kvalitné vzdelanie. Najdôležitejším kritériom pri výbere vysokej školy je však perspektíva dobrého zamestnania. Maturanti si najčastejšie podávajú prihlášky na dve vysoké školy. Informácie o možnosti štúdia najčastejšie získavajú z internetovej stránky univerzity. Vyplýva to z celoslovenského prieskumu, ktorý v období od 23. januára do … Viac →

Predĺženie termínov na podávanie prihlášok na denné a externé štúdium na FMK UCM

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na Slovensku, v dôsledku šírenia koronavírusu a s ohľadom na plánované plošné uzatvorenie všetkých škôl a nemožnosti poskytovania základných administratívnych úkonov spojených s podaním prihlášky na VŠ štúdium, akademický senát FMK UCM rozhodol predĺžiť lehotu na podávanie prihlášok na FMK UCM v Trnave. Dátum podania prihlášok sa predlžuje z … Viac →

Oznam Národnej agentúry programu Erasmus+pre študentov na zahraničných mobilitách

Ústredný krízový štáb SR prijal od 12. marca 2020 viacero opatrení v súvislosti s ochorením CoVID-19, medzi inými aj povinnú 14-dňovú karanténu pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Vzhľadom na aktuálnu situáciu rozhodla vláda SR na mimoriadnom rokovaní 15. marca 2020 pomôcť návratu slovenských občanov, ktorí sa chcú vrátiť. Všetci títo … Viac →