Oficiálne dokumenty

Organizačná štruktúra FMK UCM v Trnave 74.1 KB Stiahnuť
Organizačný poriadok FMK - schválený AS FMK 29.10. 2018 503.4 KB Stiahnuť
Rokovací poriadok Vedeckej rady FMK UCM v Trnave 110.9 KB Stiahnuť
Štatút FMK UCM v Trnave 285.7 KB Stiahnuť
Volebný poriadok pre voľby dekana na FMK 264.8 KB Stiahnuť
Zásady volieb do AS FMK UCM 312.3 KB Stiahnuť

Všetky legislatívne náležitosti a to  zákony, vyhlášky a vnútorné predpisy schválené Akademickým senátom UCM v Trnave, ktoré sú súčasne platné aj pre FMK UCM v Trnave, nájdete na oficiálnej webovej stránke UCM, sekcia legislatíva.

 
Späť hore ↑