Predčasný termín bakalárskej štátnej skúšky KOMU, MARK, AMES, VZME, TEDI

Študenti 3. roka bakalárskeho stupňa štúdia v štúdijnych programoch: KOMU (denná forma štúdia a externá forma štúdia – 4. rok Bc. štúdia), MARK (denná a externá forma štúdia), AMES (denná forma štúdia), VZME (denná forma štúdia), TEDI (denná forma štúdia), ktorí majú odôvodnený záujem o predčasnú bakalársku štátnu skúšku, musia pri podávaní žiadostí o predčasnú skúšku postupovať podľa … Viac →

Harmonogram zápisov na AR 2017/2018

Osobný zápis denných študentov FMK UCM Na akademický rok 2017/2018 (okrem prvých ročníkov všetkých foriem štúdia) sa uskutoční v Kine OKO podľa harmonogramu nižšie. Na dokončenie zápisu je nutné mať vytvorený zápisný list na AR 2017/2018 v AISe. V prípade, že ste si zápisný list nevytvorili, kontaktujte e-mailom študijné oddelenie. Externí študenti Pošlite podpísaný výpis známok za … Viac →

Letná akadémia hier v Cieszyn

Sliezska univerzita v Katoviciach, Ostravská univerzita a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave organizujú od 24. do 25. júna 2017 tretiu Letnú akadémiu hier: Festival umenia a nezávislých hier v Cieszyne, ktorá je spolufinancovaná ako súčasť programu „Tvorivá Európa“ Európskej komisie a na základe značnej podpory mesta Cieszyn. Na festivale budete mať príležitosť počúvať … Viac →