Letná akadémia hier v Cieszyn

Sliezska univerzita v Katoviciach, Ostravská univerzita a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave organizujú od 24. do 25. júna 2017 tretiu Letnú akadémiu hier: Festival umenia a nezávislých hier v Cieszyne, ktorá je spolufinancovaná ako súčasť programu „Tvorivá Európa“ Európskej komisie a na základe značnej podpory mesta Cieszyn. Na festivale budete mať príležitosť počúvať … Viac →

Unikátny študijný program: Teória digitálnych hier ti otvorí dvere do herného priemyslu

TRNAVA, 18. 11. 2016 –  Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM) už druhý akademický rok poskytuje možnosť štúdia v programe teória digitálnych hier. Napriek tomu, že digitálne hry sú stále mladým a nepreskúmaným objektom, našli si svoju pevnú základňu u študentov na bakalárskom aj magisterskom stupni  štúdia. Oficiálne bol študijný … Viac →

Harmonogram zápisov na AR 2016/2017

Osobný zápis denných študentov FMK UCM Na akademický rok 2016/2017 (okrem prvých ročníkov všetkých foriem štúdia) sa uskutoční v Kine OKO podľa harmonogramu nižšie. Na dokončenie zápisu je nutné mať vytvorený zápisný list na AR 2016/2017 v AISe. V prípade, že ste si zápisný list nevytvorili, kontaktujte e-mailom študijné oddelenie. Externí študenti Pošlite podpísaný výpis známok za … Viac →

Pozvánka na prednášku o budúcnosti hier a umelej inteligencie

V pondelok 25. apríla o 8.00 hod. v Sutteréne na Skladovej ulici sa uskutoční prednáška s Marekom Rosom – zakladateľom a riaditeľom vývojárskej firmy Keen Software House a iniciatívy Good Al.  Rozprávať bude o tom, ako rozumne investovať a ako zarobiť peniaze na vývoji hier. V rámci prednášky bude priestor aj na diskusiu a ďalšiu spoluprácu. Kapacita … Viac →