Filmový kabinet začne témou nových vĺn v Európe

Vzdelávací cyklus Filmový kabinet len pred pár dňami ukončil druhý semester Obdobie zrenia, aby otvoril nasledujúci semester zameraný na obdobie od 60. rokov minulého storočia až po súčasnosť. Pod názvom Cesty dospelosti ponúkne desať pozoruhodných tém spojených s projekciami filmov, ktoré sú do kabinetu zaradené po prvýkrát. Tretí semester začne v utorok 30. januára 2018 … Viac →

Prague Summer School of Journalism 2018

Karlova univerzita v Prahe pozýva študentov na Prague Summer School of Journalism 2018, ktorá trvá od 1. do 15. septembra 2018. Počas dvojtýždňovej simulácie sa študenti pod vedením odborníkov z praxe a akademikov naučia prinášať a podávať správy z domova ale aj z medzinárodného diania a to prostredníctvom viacerích platforiem. Študenti sa budú zameriavať hlavne na … Viac →

Zadania bakalárskych a diplomových prác – AMES, KOMU, TEDI

Zadania bakalárskych a diplových prác si študenti Bc. a Mgr. stupňa štúdia, odbory AMES, KOMU, TEDI, môžu vyzdvihnúť na sekretariáte v Jame, 2. poschodie, č. dverí 52. Bakalársky stupeň: 3.Bc. denné štúdium – KOMU, 4.Bc. externé štúdium – KOMU,  3.Bc. denné štúdium –  AMES, 3.Bc. denné a xterné štúdium – TEDI. Študenti, ktorí si ešte … Viac →

Štipendijný pobyt pre doktorandov na Tel Aviv University

Zastupiteľský úrad SR v Tel Avive v spolupráci s Tel Aviv University a vedeckou spoločnosťou SKILL vypísali pilotnú výzvu pre doktorandov zo slovenských univerzít a výskumných inštitúcií.  Slovenskí doktorandi majú možnosť prihlásiť sa na štipendijný pobyt na Tel Aviv University. V prípade akceptovania doktorand získa bezplatné ubytovanie a spiatočnú letenku do Tel Avivu. Dĺžka pobytu: … Viac →

Zadania diplomových a bakalárskych prác – MARK, VZME

Študenti 2.Mgr. roka štúdia, odbor MARK a 3.Bc. roka štúdia, odbor MARK a odbor VZME, si môžu vyzdvihnúť svoje zadanie diplomovej/bakalárskej práce na sekretariáte katedier v JAME. Zadania budú k dispozícii u p. Benkovskej, na sekretariáte v Jame, 1. poschodie, číslo dverí 37, v čase úradných hodín.

Štipendiá francúzskej vlády na AR 2018/2019

Francúzska vláda na akademický rok 2018/2019 dáva záujemcom o štúdiu vo vybraných univerzitách vo Francúzsku možnosť využiť štipendiá. Možnosť získať ročné kofinancované štipendium majú študenti na všetkých troch úrovniach štúdia (bakalár, magister, doktorát) a vo všetkých študijných odboroch. Hlavnou podmienkou je ovládanie francúzskeho alebo anglického jazyka minimálne na úrovni B2 Francúzsku univerzitu si vyberá uchádzač. Uzávierka žiadostí je 28. … Viac →

Ponuka práce reklamná agentúra JANDL

Full service reklamná agentúra JANDL hľadá ľudí na pracové pozície Account Executive, Account/Event Manager, Media planner a Media asistent. Vo vybranyých pozíciách budete pracovať na zadaniach pre klientov ako napr. COOP Jednota, ZOO Bratislava, Zvolenský, Tipos – národná bločková lotéria, OMV. Account Executive Vašou hlavnou náplňou práce bude: komplexný servis pre prideleného klienta/skupinu klientov, riadenie … Viac →

Termín opravných skúšok – doc. Višňovský (29.1.)

Posledný opravný termín skúšok z predmetov Dejiny žurnalistiky I. a Psychológia a sociológia komunikácie pre študentov denného štúdia bude 29.  januára 2018 o 13.00 hod. S doc. PhDr. Jánom Višňovským, PhD. sa stretnete v hlavnej budove UCM, Nám. J. Herdu 2, na prízemí pri vrátnici. Na termín NIE JE potrebné prihlasovať sa cez AIS.