Pozvánka na Filmový kabinet

Prvý semester tretieho vydania Filmového kabinetu, venovanému dejinám svetovej a slovenskej kinematografie, sa začína 24. januára 2017 o 18.00 hod. v Kine Lumiére. 

Prvá prednáška bude venovaná vzniku filmu a prepojená s projekciou pásma a zreštaurovaných filmových šotov bratov Lumièrovcov z rokov 1895 – 1897, krátkeho filmu prvého „kúzelníka“ filmu Georgesa Mélièsa Cesta na mesiac (1902) a dokumentárneho filmu o jeho vzniku Podivuhodná cesta (2011).

Prihlasovanie je možné do 23. januára 2017 na webovej stránke kina.

Každý účastník získa garantovaný vstup na premietania a prednášky, prístup k elektronickým verziám študijných materiálov a po úspešnom absolvovaní výstupného testu aj oficiálny dokument Slovenského filmového ústavu (SFÚ).

 

Viac informácií o treťom vydaní cyklu Filmový kabinet nájdete na webovej stránke alebo na Facebooku.