Termín opravných skúšok – doc. Višňovský (29.1.)

Posledný opravný termín skúšok z predmetov Dejiny žurnalistiky I. a Psychológia a sociológia komunikácie pre študentov denného štúdia bude 29.  januára 2018 o 13.00 hod.

S doc. PhDr. Jánom Višňovským, PhD. sa stretnete v hlavnej budove UCM, Nám. J. Herdu 2, na prízemí pri vrátnici. Na termín NIE JE potrebné prihlasovať sa cez AIS.