Štipendiá francúzskej vlády na AR 2018/2019

Francúzska vláda na akademický rok 2018/2019 dáva záujemcom o štúdiu vo vybraných univerzitách vo Francúzsku možnosť využiť štipendiá.

Možnosť získať ročné kofinancované štipendium majú študenti na všetkých troch úrovniach štúdia (bakalár, magister, doktorát) a vo všetkých študijných odboroch. Hlavnou podmienkou je ovládanie francúzskeho alebo anglického jazyka minimálne na úrovni B2 Francúzsku univerzitu si vyberá uchádzač.

Uzávierka žiadostí je 28. februára 2018.

Podrobnejšie informácie ako aj formulár žiadosti o štipendium nájdete na oficiálnej stránke.