Štipendijný pobyt pre doktorandov na Tel Aviv University

Zastupiteľský úrad SR v Tel Avive v spolupráci s Tel Aviv University a vedeckou spoločnosťou SKILL vypísali pilotnú výzvu pre doktorandov zo slovenských univerzít a výskumných inštitúcií. 

Slovenskí doktorandi majú možnosť prihlásiť sa na štipendijný pobyt na Tel Aviv University. V prípade akceptovania doktorand získa bezplatné ubytovanie a spiatočnú letenku do Tel Avivu.

Dĺžka pobytu: 1-3 mesiace
Uzávierka prihlášok: 15. apríl 2018

Výzva nie je limitovaná vednou disciplínou a výber štipendistov bude vychádzať z reálneho záujmu. Podrobné informácie a spôsob prihlasovania sa na štipendijný pobyt nájdete na webovom sídle SRK.