Zadania diplomových a bakalárskych prác – MARK, VZME

Študenti 2.Mgr. roka štúdia, odbor MARK a 3.Bc. roka štúdia, odbor MARK a odbor VZME, si môžu vyzdvihnúť svoje zadanie diplomovej/bakalárskej práce na sekretariáte katedier v JAME.

Zadania budú k dispozícii u p. Benkovskej, na sekretariáte v Jame, 1. poschodie, číslo dverí 37, v čase úradných hodín.