Jóga v letnom semestri AR 2017/2018

Aj v letnom semestri AR 2017/2018 bude na FMK v telocvični v Jame 3, bývať Power joga s inštruktorkou Martinkou Kulisievičovou. 

Hodiny budú aj naďalej za kredity. Prvá oficiálna hodina v letnom semestri je napánovaná na 12. februára 2018 o 18.00 hod. v telocvični v Jame 3.

Všetky informácie ohľadom kurzov ako aj anketu na prihlasovanie sa na konkrétny dátum, nájdete na Facebooku v skupine YogaMel.