Quo vadis

Konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo Vadis Massmedia Quo Vadis Marketing sa orientuje na interdisciplinárne využitie poznatkov z oblasti masmédií a marketingu.

Tento rok bude konferencia reagovať na aktuálny stav spoločnosti a súčasné postavenie médií a marketingu. Presné znenie tohtoročnej konferencie vám predstavíme už čoskoro.

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vychováva mladých odborníkov, ktorí sa zaujímajú o spoločenský vývoj a dianie a preberajú zodpovednosť vo svojich profesiách. Preto vás, vážení priatelia, srdečne pozývame na konferenciu, ktorá sa uskutoční 19. apríla 2018.

Základné informácie

Základné informácie

Dátum: 19. apríl 2018
Čas: 09.00 hod.
Miesto: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

V doobednej časti programu sa budú prostredníctvom svojich prednášok tejto téme venovať  odborníci z oblasti marketingu, reklamy a médií. Spoločne sa pozrieme na to, ako oni vidia vplyv médií a reklamy na spoločnosť a rôzne oblasti života.

Druhá časť programu bude pozostávať z prezentácie príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov zo Slovenska, Česka i ďalších krajín. Príspevky z 2 sekcií si vypočujeme v prítomnosti odborného kolokvia.

Sekcie

Sekcie

Prihláška

Prihláška

Termín uzávierky prihlášok s anotáciou príspevku je 8. apríla 2018. Elektronická prihláška je k dispozícii nižšie.

Konferenčný poplatok

  • 25 € – zaslanie príspevku s aktívnou účasťou na konferencii (poplatok je podmienený aktívnou účasťou s príspevkom na konferencii. V prípade neúčasti je platba nevratná).
  • 50 € – zaslanie príspevku bez aktívnej účasti na konferencii.

Konferenčný poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou konferencie a občerstvenie. Poplatok nezahŕňa obed a ubytovanie (možné objednať v prihlasovacom formulári).

Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť výhradne prevodom na účet. Potvrdenie o uhradení poplatku zašlite, prosím, do 13. apríla 2018 na emailovú adresu: qvmm@fmk.sk.

Číslo účtu: 
Štátna pokladnica: IBAN SK878180 0000 0070 00071900
SWIFT SPSRSKBA
Variabilný symbol: 15042017

Do poznámky napíšte, prosím, „QV2018“ a svoje meno.

Ubytovanie

  • Školský domov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave: cena (1 osoba) = 10 €/noc

Ubytovanie sa platí na mieste, v prípade záujmu je potrebné vyznačiť ho už v elektronickej prihláške a vzťahuje sa na noc zo štvrtka na piatok.

Strava

  • cena 3 € (osoba) v deň konania konferencie

Strava je zabezpečená pre účastníkov, ktorí svoj záujem prejavia v prihlasovacom formulári.

Dôležité termíny

Zaslanie prihlášky do: 8. apríla 2018
Zaslanie potvrdenia o úhrade do: 13. apríla 2018
Zaslanie príspevku (spolu s recenzným posudkom) do: 13. apríla 2018
Konanie konferencie: 19. apríl 2018

Autori

Pokyny pre autorov príspevkov:

Príspevok v anglickom, slovenskom, poľskom alebo českom jazyku v maximálnom rozsahu 10 normostrán (vrátane abstraktov, kľúčových slov, ilustrácií, tabuliek a zoznamu použitej literatúry) pošlite v textovom editore MS Word najneskôr do 8. apríla 2018 na e-mailovú adresu: qvmm@fmk.sk. Abstrakt a kľúčové slová je potrebné dodať v dvoch variantoch – v jazyku príspevku a v anglickom jazyku.

Spolu s príspevom je nutné zaslať i recenzný posudok vyhotovený vedúcim dizertačnej práce alebo iným odborníkom v danej problematike s dosiahnutým vzdelaním III. stupňa VŠ štúdia (PhD.). Bez recenzného posudku nebude príspevok doktoranda prijatý.

Príspevok píšte priamo do prednastavenej šablóny príspevku (k dispozícii nižšie). Pri uvádzaní prameňov sa riaďte citačnými pravidlami. Príspevok bude publikovaný v recenzovanom vedeckom zborníku, pokiaľ bude spĺňať uvedené náležitosti. Prezentácia príspevku by nemala prekročiť 15 minút a mala by byť zameraná na výsledky práce a zistenia. K dispozícii bude notebook a projektor.

Organizátori

Sekretariát konferencie

Mgr. Barbara Klimeková
Mgr. Karin Kubíková

e-mail: qvmm@fmk.sk
tel.: 0908 533 208

Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Fakulta masmediálnej komunikácie
Námestie J. Herdu 2
917 01  Trnava

Organizačný výbor

Mgr. Barbara Klimeková
Mgr. Karin Kubíková
Mgr. Peter Lančarič
Mgr. Matej Martovič
Ing. Jana Šmotláková
Mgr. Barbara Volková
Mgr. Erika Obertová
Ing. Alena Hrušková
Mgr. Igor Piatrov
Mgr. Henrieta Hubináková
Mgr. František Rigo

Vedecký výbor

doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.
doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
doc. PhDr. Slavomír Magál, PhD.
doc. Ing. Rudolf Rybanský, PhD.

Súbory na stiahnutie/Files to download:

Quo Vadis: šablóna príspevku [24.3 KB, application/msword]
Quo Vadis: recenzný posudok [53.8 KB, application/msword]
Quo Vadis: template of contribution [46.6 KB, application/msword]
Quo Vadis: Review [52.7 KB, application/msword]

Fotografie z predchádzajúcich ročníkov konferencie sú k dispozícii na facebookovej stránke Konferencie FMK.

 
Späť hore ↑