Oznam pre študentov študijného programu TEDI k elektronickému zápisu PVP a VP

Oznamujeme študentom denného a externého Bc. a Mgr. štúdia študijného programu TEDI, že elektronický zápis povinne voliteľných predmetov (PVP) a výberových predmetov (VP) prostredníctvom AIS na AR 2021/2022 bude prebiehať v termíne 24. novembra 2021 – 28. novembra 2021.  Upozornenie 1.: Vo Vašich zápisných listoch budete upravovať len nasledujúce bloky: SC – študijná časť B … Viac →

Oznam pre študentov študijného programu MARK k elektronickému zápisu PVP a VP

Oznamujeme študentom denného a externého Bc. a Mgr. štúdia študijného programu MARK, že elektronický zápis povinne voliteľných predmetov (PVP) a výberových predmetov (VP) prostredníctvom AIS na AR 2021/2022 bude prebiehať v termíne od 30. septembra do 4. októbra 2021.   Upozornenie 1.: Vo Vašich zápisných listoch budete upravovať len nasledujúce bloky: SC – študijná časť, B … Viac →

Oznam študijného oddelenia – kontrola štúdia za AR 2016/2017

Študijné oddelenie FMK UCM žiada študentov o kontrolu zapísaných hodnotení v AiS-e zo všetkých absolvovaných predmetov v  AR 2016/2017. Vyučujúci sú povinní do 7. júla 2017 do AiS-u zapísať všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom. Študenti sú podľa § 11, bod 12, 19, 25, 26 Študijného poriadku UCM v Trnave, povinní skontrolovať si v AIS-e … Viac →

Kontrola zimného semestra AR 2016/2017

Študijné oddelenie FMK UCM žiada študentov o kontrolu zapísaných hodnotení v AIS-e zo všetkých absolvovaných predmetov. Hodnotenie musia byť zapísané do piatka 10. februára 2017, nakoľko v tento deň končí skúškové obdobie zimného semestra v akademickom roku 2016/2017. V prípade, že nemáte zapísané všetky hodnotenia, musíte kontaktovať telefonicky, prípadne e-mailom priamo vyučujúceho, aby vám známky do AIS-u … Viac →

Oznam študijného oddelenia – kontrola štúdia za AR 2015/2016

Vo štvrtok 30. júna 2016 sa končí skúšobné obdobie letného semestra v akademickom roku 2015/2016. Aby ste si mohli uzavrieť ročník, skontrolujte si, či máte v AISe zapísané všetky hodnotenia. Vyučujúci sú povinní do 8. júla 2016 zapísať do AIS-u všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom. Študenti sú povinní skontrolovať si v AIS-e hodnotenia … Viac →

Oznam pre všetkých končiacich študentov (Mgr2, Bc3)

Prosíme všetkých končiacich študentov v akademickom roku 2015/2016, aby si skontrolovali v systéme AIS všetky svoje osobné údaje potrebné na vystavenie dokladov o štátnej skúške (dĺžne, mäkčene, bodky – v mene a priezvisku, dátum narodenia, miesto narodenia a pod.). Chyby nahlasujte e-mailom svojim študijným referentkám.    

Oznam pre všetkých končiacich študentov (Mgr2, Bc3)

Prosíme všetkých končiacich študentov v akademickom roku 2014/2015, aby si skontrolovali v AISe nahraté údaje týkajúce sa diplomovej/bakalárskej práce (téma, vedúci DP/BP, anotácia). Údaje je potrebné skontrolovať a v prípade nezrovnalostí kontaktovať sekretariát katedier ešte pred vložením záverečnej práce do systému. V prípade chybných alebo neúplných údajov obratom kontaktujte sekretariát katedier v Jame: študenti abecedne … Viac →