Kontrola zimného semestra AR 2016/2017

Študijné oddelenie FMK UCM žiada študentov o kontrolu zapísaných hodnotení v AIS-e zo všetkých absolvovaných predmetov.

Hodnotenie musia byť zapísané do piatka 10. februára 2017, nakoľko v tento deň končí skúškové obdobie zimného semestra v akademickom roku 2016/2017.

V prípade, že nemáte zapísané všetky hodnotenia, musíte kontaktovať telefonicky, prípadne e-mailom priamo vyučujúceho, aby vám známky do AIS-u zapísal.

Súbory na čítanie: