Oznam študijného oddelenia pre končiacich študentov

Prosíme všetkých študentov 3. ročníka Bc. a 2. ročníka Mgr. štúdia, aby si skontrolovali osobné údaje v AISe (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, bydlisko) potrebné pri vyhotovení dokladov o absolvovaní štúdia.

V prípade nezrovnalostí kontaktujte študijné oddelenie.