Oznam pre končiacich študentov v akademickom roku 2015/2016

Študijné oddelenie žiada všetkých študentov  3. ročníka Bc.2. ročníka Mgr. štúdia, aby si skontrolovali osobné údaje v AIS-e (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, bydlisko) potrebné pri vyhotovení dokladov o absolvovaní štúdia.

V prípade nezrovnalostí kontaktujte študijné oddelenie.