Podklady k inauguračnému konaniu – doc. PhDr. Jozef Darmo, CSc.

Súbor podkladov a dokladov k inauguračnému konaniu docenta Jozefa Darma za profesora v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá: 1. Žiadosť o vymenovanie za profesora: 2. Dátum, od ktorého je inauguračné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 11. júl 2019 Odstránenie nedostatkov: konanie je prerušené do lehoty odstránenia nedostatkov, najdlhšie však … Viac →

Podklady k habilitačnému konaniu – Mgr. Łukasz P. Wojciechowski, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Łukasza P. Wojciechowskeho za docenta v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá: 1. Žiadosť o vymenovanie za docenta: 2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 3. Téma habilitačnej práce  Ambientná reklama a jej percepcia generáciou Y 4. Profesijný životopis: 5. … Viac →

Podklady k habilitačnému konaniu – PhDr. Denisa Jánošová, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu PhDr. Denisy Jánošovej, PhD. za docentku v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá: 1. Žiadosť o vymenovanie za docentku: 2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 3. Profesijný životopis: 4. Prehľad pedagogickej činnosti: 5. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti: 6. Zoznam … Viac →

Podklady k habilitačnému konaniu – Ing. Andrej Trnka, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Ing. Andrej Trnka, PhD. za docenta v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá: 1. Žiadosť o vymenovanie za docenta: 2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 3. Profesijný životopis: 4. Prehľad pedagogickej činnosti: 5. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti: 6. Zoznam publikácií: … Viac →

Podklady k inauguračnému konaniu – doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k vymenúvaciemu konaniu doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. za profesora v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá: 1. Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesorku: 14.12.2015 2. Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 3. Profesijný životopis: 4. Prehľad pedagogickej činnosti: 5. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti: 6. … Viac →

Podklady k inauguračnému konaniu – doc. PhDr. Imrich Jenča, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k vymenúvaciemu konaniu doc. PhDr. Imricha Jenču, PhD. za profesora v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá: 1. Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora: 22.4.2015 2. Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 3. Profesijný životopis: 4. Prehľad pedagogickej činnosti: 5. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti: 6. … Viac →

Podklady k habilitačnému konaniu – PhDr. Ján Višňovský, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu PhDr. Jána Višňovského, PhD. za docenta v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá: 1. Žiadosť o začatie habilitačného konania   2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 3. Profesijný životopis:   4. Prehľad pedagogickej činnosti: 5. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti: 6. … Viac →

Podklady k habilitačnému konaniu – Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. za docenta v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá: 1. Žiadosť o začatie habilitačného konania 2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: Prerušenie bolo ukončené 28.11.2014 po doručení požadovaných podkladov. 3. Profesijný životopis: 4. Prehľad pedagogickej činnosti: 5. … Viac →

Podklady k habilitačnému konaniu – Mgr. Norbert Vrabec, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Mgr. Norberta Vrabca, PhD. za docenta v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá: 1. Žiadosť o vymenovanie za docenta: 2.Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: — 3. Profesijný životopis: 4. Prehľad pedagogickej činnosti: Prehľad pedagogickej činnosti predložený uchádzačom [pdf, 267 … Viac →

Podklady k habilitačnému konaniu – doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu doc. PhDr. Dany Petranovej, PhD. za docenta v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá: 1. Žiadosť o vymenovanie za docenta: 2.Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: — 3. Profesijný životopis: 4. Prehľad pedagogickej činnosti: Prehľad pedagogickej činnosti predložený uchádzačom [pdf, 95 KB] … Viac →