jozef sedlák výstava

Pozývame na fotografickú výstavu docenta Sedláka

Vernisáž výstavy VEDĽAJŠÍ PRODUKT (S fotografiou už nebojujem) sa uskutoční v stredu 5. júna o 18.00 hod. v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave.

Fotograf, dokumentarista, autor publikácií o fotografii a náš pedagóg z Katedry umeleckej komunikácie Jozef Sedlák predstavuje autorskú výstavu digitálnych fotografií, tzv. „vedľajších produktov“, ktoré vytvoril a pozbieral počas viac ako 10 rokov práce na workshopoch a projektoch v Bratislave i v rámci Slovenska.

Obrazový depozit reprezentuje časové obdobie od roku 2010 do 2024 a zaznamenáva verejný priestor ako tvorivo-analytický priestor vytvárajúci potenciál na interpretáciu hlbšej previazanosti obrazu na sociológiu, filozofiu, kulturológiu, súčasnú postmodernú estetiku či obsahové a vizuálne kontrasty verejného prostredia ako protipólu komerčného vnímania urbánneho prostredia.

Fotografie identifikujú verejný priestor ako metaforu a v symbolike výpovedi sa autor nevyhýba bizarnosti, groteske, poetike kritického pohľadu.

 

Výber snímok a „postproduktov“ zo širšej kolekcie výstižne reflektuje póly, medzi ktorými Sedlákov záujem dlhoročne osciluje, a to medzi „čistým“ dokumentom na jednej strane a jeho „iniciačným“ záujmom o konceptuálnu fotografiu, alebo v tomto prípade o konceptuálny rozmer dokumentu, na strane druhej.

Množstvo materiálu svedčí o neslabnúcom záujme autora o zbieranie paradoxov a „surreálnych“ momentov v rámci každodennosti. Množstvo sa javí ako kľúčové, pretože fotograficky zachytené nečakané a nevyhľadané momenty vydajú obyčajne len zlomok vizuálne a naratívne nasýtených záberov. Jozef Sedlák ich na aktuálnej výstave v Stredoeurópskom dome fotografie (SEDF) úspešne zhromaždil takmer 50.

Živý dokument aj postprodukčná manipulácia reality

Projekt má dve obrazové línie, ktoré sa konceptuálne prelínajú. Prvá je nemanipulovaný živý dokument reagujúci na kauzálne videnie a reprezentáciu reality – priamu vecnosť a tichý lyrizmus. Autor zaznamenáva situácie, udalosti a miesta ako jednotlivosť autenticity úzko prepojenej na uvažovanie tu a teraz.

Druhá línia vychádza z možnosti postprodukčnej manipulácie reality, ktorá v rámci šedej zóny (plochy) priznanej na fotografiách zneisťuje a vyvoláva hybridizáciu referenta ako reakciu na pravdivosť obrazu. Sedlák ale s fotkami manipuluje veľmi opatrne, len na hranici uveriteľnosti, a svoje zásahy má potrebu čestne priznať a vizuálne ich zarámovať. Šedá zóna jasne vyznačuje pole experimentu, kde autor testuje pozornosť diváka a pohráva sa s dôveryhodnosťou fotografického obrazu, respektíve s eventuálnou možnosťou jeho nedôveryhodnosti.

Dôležité informácie o výstave

Vernisáž výstavy VEDĽAJŠÍ PRODUKT (S fotografiou už nebojujem) sa uskutoční v stredu 5. júna v Galérii Profil (2. proschodie SEDF v Bratislave). Otvorenie je naplánované na 18.00 hod. 

Kurátorkou je Silvia L. Čúzyová, výstava potrvá do 7. júla.

jozef sedlák výstava

Pre viac informácií prikladáme aj leták, ktorý nájdete na tomto odkaze.

Zdroj titulnej fotografie a dokumentov: Jozef Sedlák, SEDF