MUUZA 2023: Predstavujeme najnovšie vydanie kreatívnej ročenky

V textoch sa odráža osobitý štýl autoriek a autorov, nútiaci čitateľov zamyslieť sa nad fragmentmi života. Fotografiami dokazujú, že sú nielen pozorovateľmi, ale aj účastníkmi či aktivistami.

V najnovšom vydaní MUUZY nájdete to najlepšie zo študentskej autorskej tvorby za uplynulý rok. Počas dvoch semestrov akademického roka 2022/2023 navštevovali študentky a študenti predmety, akými sú kreatívne písanie, Ateliér komunikácie v médiu fotografie, Ateliér úžitkovej fotografie, Kreatívno-experimentálny fotoateliér, reklamná fotografia a  žurnalistická fotografia. 

Pod vedením skúsených pedagógov, vysoko kvalifikovaných odborníkov, sa tvorivo rodili nápady pre texty a fotografické snímky. Vďaka ich profesionálnemu drobnohľadu vznikli hodnotné, umelecky pôsobivé literárne a fotografické diela. Tie najkvalitnejšie a najlepšie hodnotené artefakty boli vybrané na publikovanie,“ píše v editoriáli profesorka Pravdová, šéfredaktorka MUUZY.

Dodáva, že spĺňajú stanovené umelecké a žánrové kritériá, sú originálne svojím stvárnením a majú potenciál vyvolať výrazný estetický, ale i emocionálny zážitok.  

muuza 2023

Osobitým štýlom ožívajú známe témy

Doktorka Čmehýlová-Rašová, editorka literárnej časti ročenky, informuje, že do tohto vydania vybrala 13 študentských umeleckých prác. „V poviedkach rezonuje motív zmiznutia, hotelových izieb, ale aj rozprávkový motív bohatstva a biblickej rajskej záhrady. Príbehy sú o hĺbke ľudských emócií, odhaľujú netradičný pohľad na strach, odvahu, osamelosť aj zúfalstvo hrdinov. Každý z nich prináša kúsok histórie a súčasnosti pretransformovanej do umeleckej formy,“ približuje tematické zameranie diel.

Osobné spojenie s čitateľom podľa nej ponúkajú najmä básnické texty. „Prenesú ho do sveta lásky a jedinečným jazykom dojmú, rozosmejú, ale aj prinútia zamyslieť sa nad fragmentmi života. Na stránkach tohtoročnej MUUZY tak opäť vďaka osobitému štýlu a sviežim perspektívam autoriek a autorov ožívajú známe témy v nových nezabudnuteľných obrazoch,“ dodáva.

muuza 2023

Čmehýlová-Rašová vyučuje predmet kreatívne písanie, na ktorom vznikajú predmetné umelecké texty. Semester spolu so študentkami a študentmi ukončili čítačkou rozprávok a poviedok, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Kreatívneho centra Skladová v dvoch termínoch – 21. a 23. mája.

Na podujatí bola k nahliadnutiu aj čerstvo vytlačená MUUZA 2023, preto boli práve nádejné spisovateľské osobnosti z FMK prvými, kto ju videl naživo. Editorky dodávajú, že z dôvodu dlhého zdržania u tlačiara a neskorého doručenia nebol priestor na odprezentovanie pred širším publikom. Veria, že umeleckej komunite na fakulte ju predstavia začiatkom ďalšieho semestra.

Čítačku umeleckých textov zorganizovala Katedra jazykovej komunikácie pod taktovkou doktorky Dominiky Čmehýlovej-Rašovej. Zúčastnili sa na nej aj doktorky Hurajová a Ungerová, v ďalšom termíne prišli doktor Rigo a doktorka Janáčková. Zdroj: archív D. Č.-R.

Žánrovo i obsahovo pestré fotografie

Obrazovú časť už tradične tvoria výstupy z jednotlivých fotografických ateliérov a predmetov, ktoré vyselektovali vyučujúci – docent Sedlák, doktorka Škripcová a doktor Lančarič. Žánrovo sú veľmi pestré; nájdeme tu fotomontáž, luminografiu, inscenovaný portrét, konceptuálnu aj reportážnu fotografiu a iné,“ vymenúva doktorka Kramara Jonisová. Spolu s doktorom Lančaričom sú editormi obrazovej časti MUUZY. 

Obsahovo ide tiež o široké spektrum tém. Ďalej približuje: „Študentky a študenti interpretovali napríklad výjavy svojich snov, ale tiež vyšli zo svojej komfortnej zóny a dokumentovali život v meste. Vzdali poctu Rolandovi Barthesovi a jeho tzv. punctu, v reklamných fotografiách odzrkadľujú súčasnú kultúru generácie Z. Vedúca KEFY zase povzbudzuje k digitálnemu minimalizmu, ktorého koncept sa odráža aj v ňou vybraných fotografiách.“

Kramara Jonisová tiež vyzdvihuje študentské práce z predmetu žurnalistická fotografia, ktoré upriamujú pozornosť na závažnejšie spoločenské konotácie interpretácie reality. „V prezentovanom výbere tém vynikajú najmä voľby, protesty, ale aj environmentálny dokument či devastácia stavieb a prírody. Autorky a autori sú nielen pozorovateľmi, ale aj účastníkmi či aktivistami, pričom svojimi obrazmi zaujímajú určitý vzťah k realite: či už kritický, ironický alebo groteskný.

Bola aj Najkrajšou knihou Slovenska

MUUZA je ocenením nielen najlepších literárnych textov a artefaktov našich kreatívnych študentov, ale aj pedagógov pôsobiacich na Fakulte masmediálnej komunikácie. Je výsledkom ich profesionality, ako aj tvorivého vedenia i ľudského prístupu k študentom. Vďaka angažovanosti pedagógov a zanietenosti študentov sa stala prestížnou publikáciou. V mene všetkých editorov ročenky MUUZA rada konštatujem, že počas svojej dlhoročnej existencie sa stala zaujímavým čítaním nielen pre odbornú, ale aj širšiu verejnosť,“ uzatvára Pravdová.

Po grafickej stránke je kniha prácou našich grafikov, doktoranda Olivera Kohára a pedagóga a grafického dizajnéra Martina Klementisa. Vďaka ich precíznej práci je výsledná podoba vždy na vysokej úrovni.

MUUZA je knižná kreatívna ročenka študentiek, študentov, absolventiek, absolventov a pedagogičiek, pedagógov FMK UCM v Trnave, ktorá vychádza každoročne od roku 2010, elektronicky od roku 2022. Sú v nej zastúpené najlepšie fotografky a fotografi a tiež literárne tvorkyne a tvorcovia, pozostávajúce/i zo študentských radov FMK. 

Vďaka kvalitnému obrazovému materiálu, grafickej úprave, tlači a celkovému vzhľadu bola dvakrát ocenená umeleckou komisiou Ministerstva kultúry SR ako Najkrajšia kniha Slovenska. Je výnimočná tým, že zjednocuje viacero kabinetov a ateliérov.

Na jej webovej stránke nájdete okrem aktuálneho vydania aj archívy starších MUUZ.

Zdroj fotografií a gif: FMK/Eva Kramara Jonisová