FMK UCM v Trnave vyjadruje podporu všetkým slovenským novinárkam a novinárom čeliacim politickému tlaku

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave zásadne nesúhlasí so zásahmi do novinárskej činnosti, ktoré sa momentálne odohrávajú vo viacerých slovenských médiách. Základom akejkoľvek fungujúcej demokracie je práve objektívna novinárska činnosť, na ktorú sa verejnosť a celá naša spoločnosť spoliehajú. 

Ako fakulta, ktorá vychováva budúce novinárky a novinárov, sa ohradzujeme voči akejkoľvek cenzúre a tlaku na novinárske osobnosti pri výkone ich práce. Médiá majú byť slobodné a ich úlohou má byť aj poukazovanie na negatívne stránky výsledkov politickej činnosti a vládnutia zvolených reprezentantov a reprezentantky štátnej moci.  

Zároveň chceme vyjadriť náš obdiv všetkým novinárom a novinárkam, medzi ktorými je aj veľa našich absolventiek a absolventov, ale aj ostatným ľuďom pôsobiacim v slovenskom mediálnom priestore, za ich odvahu nevzdávať sa a naďalej odolávať tlakom. 

Vyzývame preto súčasnú politickú reprezentáciu, ako aj vedenia niektorých médií, aby zastavili obštrukcie, ktoré znemožňujú vykonávanie novinárskej práce a aby nezasahovali do činnosti svojich novinárskych zamestnankýň a zamestnancov.