Pracovná ponuka: Creative Marketing Executive pre QuBit Conference

Spoločnosť QuBit, ktorá už 5 rokov organizuje konferencie a workshopy v oblasti kybernetickej bezpečnosti v strednej a východnej Európe, hľadá Creative Marketing Executive. Náplň práce: podieľanie sa na celkovom plánovaní a vytváraní projektov a marketingových stratégií, stratégia & manažment sociálnych sietí a online komunikácie, vytvorenie a spravovanie e-mailových kampaní (MailChimp), aktualizovanie webstránok (WordPress) + Google Analytics, … Viac →

Fotografická súťaž „Môj experiment“

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje aj tento rok fotografickú súťaž, ktorá sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018.  Hlavným organizátorom TVaT 2018 je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Témou tohtoročnej výtvarnej súťaže je „Môj experiment“. Súťažné kategórie:         študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl, doktorandi a mladí ľudia do 30 rokov. Do súťaže a môžete prihlasovať … Viac →

Aktualizované: Zápis študentov FMK UCM do ďalšieho štúdia v AR 2018/2019

Vytvorením zápisného listu v AiS-e si študenti: 1., 2. roka Bc. štúdia v dennej forme štúdia, 1., 2., 3. roka Bc. štúdia v externej forme štúdia, 1. roka Mgr. štúdia v dennej forme štúdia, 1., 2. roka Mgr. štúdia v externej forme štúdia potvrdia pokračovanie svojho štúdia v AR 2018/2019. Podrobný postup nájdete v priloženom dokumente: * *Nový zápisný postup je … Viac →

Pracovná ponuka: Web redaktor pre portál Logout.sk

Filmový magazín Logout.sk, ktorý pravidelne prináša zaujímavé tipy na filmy a seriály, informuje o nových traileroch a udržiava povedomie čitateľa o aktuálnom vysielaní v slovenských kinách, rozširuje svoje rady o nových členov.  Logout.sk momentálne spolupracujú so 7 distribútormi filmov na Slovensku. Čo vyžadujú? Samostatnosť, cieľavedomosť a vytrvalosť, ovládanie gramatiky, filmy a seriály ako hobby, záľuba v písaní … Viac →

Kontrola hodnotení v letnom semestri v AR 2017/2018

Skúškové obdobie letného semestra v AR 2017/2018 sa končí 30. júna 2018. Povinnosťou vyučujúceho je do 8. júla 2018 v AIS-e zapísať všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom. Povinnosťou študenta je skontrolovať si, či má zapísané v AIS-e hodnotenie všetkých absolvovaných predmetov! (§ 11, bod 12, 19, 25, 26 Študijného poriadku UCM v Trnave). … Viac →

Pracovná ponuka: Referent/námestník marketingu a PR pre ÚĽUV

Ústredie ľudovej umeleckej výroby – ÚĽUV – hľadá referenta a námestníka marketingového oddelenia a PR. V prípade záujmu životopisy posielajte do 31. mája 2018 e-mailom na adresu silvia.macicova@uluv.sk alebo poštou na adresu: Ústredie ľudovej umeleckej výroby Obchodná 64 816 11 Bratislava Referent marketingového oddelenia a PR Vašou hlavnou náplňou práce bude: tvorivé riešenie koncepcií, realizácia … Viac →

Pracovná ponuka: Majster/učiteľ v odbore tvorba webstránok

SPŠ polygrafická Bratislava-Rača hľadá odborných majstrov/majsterky na vedenie odborného výcviku – tvorba webstránok a učiteľov na vyučovacie predmetu – Aplikovaná výpočtová technika – tvorba webstránok. Miesto práce: Račianska 190, Bratislava – Rača. Druh pracovného pomeru: plný úväzok. Termín nástupu: 03. september 2018. Majster/ka – tvorba webstránok Vyučovacie predmety: Odborný výcvik – tvorba webstránok. Požiadavky na zamestnanca: … Viac →