Aktualizované: Zápis študentov FMK UCM do ďalšieho štúdia v AR 2018/2019

Vytvorením zápisného listu v AiS-e si študenti:

  • 1., 2. roka Bc. štúdia v dennej forme štúdia,
  • 1., 2., 3. roka Bc. štúdia v externej forme štúdia,
  • 1. roka Mgr. štúdia v dennej forme štúdia,
  • 1., 2. roka Mgr. štúdia v externej forme štúdia

potvrdia pokračovanie svojho štúdia v AR 2018/2019. Podrobný postup nájdete v priloženom dokumente:

*Nový zápisný postup je doplnený o súhlas so spracovaním osobných údajov.

Aktualizované: 26.06.2018