Pracovná ponuka: Referent/námestník marketingu a PR pre ÚĽUV

Ústredie ľudovej umeleckej výroby – ÚĽUV – hľadá referenta a námestníka marketingového oddelenia a PR.

V prípade záujmu životopisy posielajte do 31. mája 2018 e-mailom na adresu silvia.macicova@uluv.sk alebo poštou na adresu:

Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Obchodná 64
816 11 Bratislava

Referent

Referent marketingového oddelenia a PR

Vašou hlavnou náplňou práce bude:

 • tvorivé riešenie koncepcií,
 • realizácia osvetových činností s nadregionálnym dosahom,
 • samostatná práca pri plánovaní a realizácii prezentácií,
 • propagácia podujatí, výstav a ďalších aktivít organizácie,
 • príprava, realizácia a vyhodnocovanie komunikácie a propagácie.

Čo požadujú?

 • Organizačné schopnosti,
 • kladný vzťah k umeniu, ľudovým remeslám a k ľudovej výrobe,
 • flexibilita, komunikatívnosť, príjemné vystupovanie,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť,
 • ovládanie  práce na PC,
 • ovládanie slovenského jazyka a anglického resp. nemeckého jazyka,
 • prax nie je podmienkou.

Forma práce: pracovná zmluva, plný pracovný úväzok.
Platové podmienky: v zmysle zákona 553/2003 Z.z. v platnom znení.
Nástup: ASAP
Výkon práce: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava.

Námestník

Námestník úseku marketingu a PR

Vašou hlavnou náplňou práce bude:

 • zodpovednosť za plánovanie, vecnú a finančnú kontrolu činností realizovaných organizáciou,
 • koordinácia celkových procesov v ÚĽUV – koordinácia výstavnej činnosti, marketingu, vzťahov s verejnosťou vrátane spolupráce so zahraničím.
 • koordinácia aktivít zameraných na podporu značky ÚĽUV,
 • spolupráca s odbornými úsekmi, regionálnymi centrami remesiel (Bratislava, Banská Bystrica, Košice) a s Múzeom ľudovej umeleckej výroby.

Čo požadujú?

 • VŠ vzdelanie II. stupňa,
 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • prax v oblasti riadenia kolektívu minimálne 5 rokov,
 • znalosť platných zákonov pre príspevkové organizácie,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho svetového jazyka,
 • znalosť práce s PC,
 • vzťah k slovenskej ľudovej kultúre,
 • flexibilita, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, príjemné vystupovanie.

Forma práce: plný pracovný úväzok.
Platové podmienky: v zmysle zákona 553/2003 Z.z. (minimálne 1 000€).
Nástup: ASAP (prípadne dohodou).
Výkon práce: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava.