Fotografická súťaž „Môj experiment“

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje aj tento rok fotografickú súťaž, ktorá sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018. 

Hlavným organizátorom TVaT 2018 je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Témou tohtoročnej výtvarnej súťaže je „Môj experiment“.

Súťažné kategórie:        

  • študenti stredných škôl,
  • študenti vysokých škôl,
  • doktorandi a mladí ľudia do 30 rokov.

Do súťaže a môžete prihlasovať do 10. októbra 2018. Bližšie informácie k súťaži, štatút, pravidlá, prihlášku nájdete na oficiálnych stránkach súťaže.