Výberové konanie na štipendijné pobyty na Kube v AR 2019/2020

FMK UCM v Trnave vyhlasuje výberové konanie na štipendijné pobyty na Kube v akademickom roku 2019/2020 realizované na základe dohody medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky určené pre študentov. 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 4. apríla 2019 v zasadacej miestnosti dekanky FMK v hlavnej budove UCM na prvom poschodí, Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava o 13.00 hod.

Podmienkou účasti na výberovom konaní je vyplnenie prihlasovacieho formulára dostupného online, a to do 2. apríla 2019 do 12.00 hod.

Podmienky

Podrobné informácie ako aj podmienky pre uchádzačov o štipendijný pobyt nájdete v priloženom dokumente.

Výberové konanie na štipendijný pobyt na Kube [230.4 KB, application/pdf]