agenturna zurnalistika

TASR poskytne priestor pre tvorivý potenciál študentov FMK UCM

Podľa dekanky FMK UCM je dôležité premietnuť sformulované body do konkrétnych aktivít, pretože o význame dohody hovorí jej realizácia v praxi.

Študenti našej fakulty budú mať možnosť získať profesionálne skúsenosti v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky (TASR). Potvrdzuje to Memorandum o spolupráci, ktoré podpísali generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala a dekanka FMK UCM Ľudmila Čábyová.

„Zmluva umožní študentom stáž v agentúre, otvára príležitosť pre štipendiá a pre najlepších kontrakt v TASR. Súčasťou dohody je spolupráca pri tvorbe bakalárskych, diplomových prác, ale i možnosť výučby odborníkov z TASR na fakulte,“ priblížil detaily dohody generálny riaditeľ TASR.

Zvýraznil, že spolupráca je ďalším konkrétnym výsledkom dlhodobo a systematicky rozvíjaného projektu TASR do každej školy. „Cieľom je okrem iného budovanie dôvery vo verejnoprávny produkt medzi študentmi. Myslím si, že štipendium vo výške 2000 eur je pre študentov zaujímavé a prinesie nám spoluprácu s talentovanými budúcimi novinármi,“ uviedol Puchala.

Podľa dekanky FMK UCM je dôležité premietnuť sformulované body do konkrétnych aktivít, pretože o význame dohody hovorí jej realizácia v praxi. „Chceme, okrem iného, ponúknuť tvorivosť našich študentov a naše technologické kapacity pre pokrývanie udalostí v regióne. Na druhej strane vytvoríme priestor pre odborníkov z praxe, aby mohli vstupovať do výučby,“ povedala Čábyová.