Naša fakulta nadviazala spoluprácu s čínskou Fakultou literatúry a žurnalistiky

Na začiatku roka sa dvaja predstavitelia UCM, prodekanka FMK doktorka Juliána Mináriková a vedúci oddelenia vonkajších vzťahov doktor Marcel Vysocký, zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty v Číne.

Hlavným cieľom návštevy bolo stretnutie so zástupcami Central South University (CSU) a predstaviteľmi jej Fakulty literatúry a žurnalistiky. Výsledkom spoločného rokovania bolo podpísanie Memoranda o spolupráci medzi FMK UCM v Trnave a Fakultou literatúry a žurnalistiky CSU v Changsha.

Počas pobytu absolvovali naši zástupcovia viacero stretnutí s predstaviteľmi podnikateľského prostredia, obchodných komôr, Inštitútu základného výskumu klinickej medicíny ako aj prijatie u J.E. Dušana Bellu, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Pekingu.