The Week of Science and Technology

Except of a prestigious conference Marketing Identity, there takes place one more yearly event named The week of Science and Technology. This year’s speakers brought actual and interesting topics from journalism, digital marketing, media, digital games, events and political marketing. The event took place from the 4th to 7th November in Kino OKO.

Špecialisti z praxe študentom priblížia svoje know-how

TRNAVA, 04. 11. 2016 – Zistiť, ako sa zašívať na sociálnych sieťach a súčasne zarábať peniaze, o reklame a jej aktuálnych trendoch, ako získať miesto bez praxe, o fungovaní známych reklamných agentúr a realizácii úspešných kampaní, to všetko je prichystané počas Týždňa vedy a techniky. Podujatie každoročne organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a … Viac →