Ponuka práce od Zemplin Media

Pracovná príležitosť od Zemplin media, ktorá je vhodná predovšetkým pre absolventov, ale aj pre šikovných študentov, ktorí chcú získať praktické zručnosti v oblasti médií. Koho hľadajú? Uchádzač o zamestnanie do 26 rokov, najviac dva roky od ukončenia školy, uchádzač o zamestnanie v evidencii UPSVaR min. jeden mesiac, nepracoval aspoň šesť mesiacov na riadny pracovný pomer. … Viac →

Oznámenie o habilitačnej prednáške – PhDr. Denisa Jánošová, PhD.

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16. marca 2017 sa v novej dolnej zasadačke rektora, Nám. J. Herdu 2 v Trnave, uskutoční: … Viac →

Oznámenie o inauguračnej prednáške – doc. PhDr. Imrich Jenča, PhD.

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že vo štvrtok 15. októbra 2015 sa v Kine OKO, UCM v Trnave, … Viac →

Oznámenie o habilitačnej prednáške – PhDr. Ján Višňovský, PhD.

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v pondelok 12. októbra 2015 sa v zasadacej miestnosti UCM, Nám. J. … Viac →

Z denníka #11madzentovych v Karlových Varoch – Deň I.

Medzinárodný filmový festival otvoril svoje brány po päťdesiatykrát. Je tu rušno a my vám v krátkosti zhrnieme, čo sme dnes zažili na vlastnej koži. Po stresujúcej noci naháňania Richarda GEREA a párhodinovom spánku sme si vychutnali „snídani“ – miešané vajíčka a kávu v top jedálni (#zajtraBuduParky). Opustili sme kemping (#smeSvisti #chybajuNamPionierskeSatky) a opäť sa vrátili do centra diania – Spa Hotel … Viac →

Oznámenie o habilitačnej prednáške – Dr. Roubal

Predseda Vedeckej rady Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov … Viac →

Seniori sa učia ovládať médiá

Trnava, 31. 3. 2014 – V rámci celoživotného vzdelávania organizuje Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave univerzitu tretieho veku, ktorej súčasťou je aj spoznávanie médií a ich účinkov na človeka. Vzdelávanie je určené dospelým a seniorom, ktorí chcú lepšie spoznať médiá, ich zákulisie, podmienky vzniku mediálnych produktov a tých, ktorí sa chcú naučiť s médiami lepšie zaobchádzať. Podmienkou je minimálny vek … Viac →

Univerzita tretieho veku na FMK

V rámci celoživotného záujmového vzdelávania občanov organizuje FMK UCM v Trnave pre absolventov stredných a vysokých škôl záujmové vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci univerzity tretieho veku. Vzdelávanie je určené populácii, ktorá má záujem rozšíriť si a doplniť si poznanie alebo osvojiť si praktické zručnosti, a ktorá dosiahla vek 45 rokov. Termín podávania prihlášok je … Viac →