Seniori sa učia ovládať médiá

Trnava, 31. 3. 2014 – V rámci celoživotného vzdelávania organizuje Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave univerzitu tretieho veku, ktorej súčasťou je aj spoznávanie médií a ich účinkov na človeka.

Vzdelávanie je určené dospelým a seniorom, ktorí chcú lepšie spoznať médiá, ich zákulisie, podmienky vzniku mediálnych produktov a tých, ktorí sa chcú naučiť s médiami lepšie zaobchádzať. Podmienkou je minimálny vek 45 rokov. Fakulta masmediálnej komunikácie zabezpečuje v rámci Univerzity tretieho veku jeden z kurzov venovaný mediálnej výchove, ktorý sa bude konať v pondelok 31.3.2014, na Skladovej ulici 2 v Trnave, v čase medzi 14.30-17.30 hod.

„Účastníci si vyskúšajú prácu v špičkovom televíznom HD štúdiu, zažijú aké je to byť redaktorom, televíznym a rozhlasovým moderátorom, kameramanom, strihačom, fotografom, či režisérom. Chceme seniorom priblížiť médiá z uhla pohľadu, ktorý nie je pre bežného diváka či poslucháča dostupný,“ priblížila kurz dekanka FMK UCM, Dana Petranová. HD štúdio bolo vybudované v rámci projektov Európskej únie a spolufinancované zo štrukturálnych fondov EÚ. Kvalita a odbornosť je zaručená, celé podujatie budú personálne a odborne zabezpečovať pedagógovia, doktorandi a študenti FMK.

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations (v anglickom jazyku) a aplikované mediálne štúdiá. Okrem toho realizuje aj habilitačné a inauguračné konania. Fakultavznikla 01. 08. 1997.

Viac informácií poskytne:
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk

Zdroj: Tlačová správa