TVaT 2015 - pagecover

Týždeň vedy a techniky

Týždeň vedy a techniky sa snaží popularizovať vedu a techniku a povzbudiť študentov k bádaniu naprieč celým spektrom vedných disciplín. Na päťdňovom seriáli prednášok od osobností z oblasti médií a marketingu je vítaný každý, kto si rád kladie nezodpovedané otázky a koho lákajú skúsenosti z praxe.

V roku 2015 sme jednotlivé prednášky rozdelili farebne podľa tém:

TVaT 2015 - vysvetlivky

TVaT 2015 – vysvetlivky

Program

Kompletný program

TVaT 2015 - program (náhľad)

TVaT 2015 – program (náhľad)

Print

Pondelok

PONDELOK 9.11.

08.25 a 10.15 – AM3 SKLADOVÁ

TVaT 2015 - Jakub Pokorný

PREČO NETOČIŤ VIDEÁ NA VÝŠKU?

Jakub Pokorný/Video editor, Ringier Axel Springer

Digitalizácia médií redefinovala úlohy novinára 21. storočia, ktorý dnes okrem pera drží v ruke aj zariadenie na zachytávanie obrazu. Ten musí divákom odoslať čo najrýchlejšie a v čo najlepšej kvalite. Na workshope sa naučíte, ako natočiť pomocou smartfónu plnohodnotné video.

Prednášku organizuje: Mgr. Magdaléna Švecová (FMK UCM)

09.00 – JAMA JB 11
TVaT 2015 - Jakub Gombár

DOBA MOBILOVÁ

Jakub Gombár in/Senior PPC Specialist, GoUP 

M-marketing, call ads, responzívny design, multi-screen. Pojmy, ktoré pred pár rokmi takmer nikto nepoznal resp. neexistovali. Až kým nenastala „Doba mobilov“. Čo to znamená z hľadiska marketingu? Čoho sa obávať a na čo určite myslieť?

Prednášku organizuje: Mgr. Andrej Brník (FMK UCM)

09.20 – KINO OKO
TVaT 2015 - Michal Božík

POZITÍVNE ASPEKTY VIDEOHIER A ICH VYUŽITIE VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE

Michal Božík in/Teach for Slovakia

Prednáška prinesie zhrnutie psychologického výskumu pozitívnych stránok hrania videohier s praktickými implikáciami pre výskum a vývoj. Michal Božík spomenie aj známe mýty, ktoré o videohrách kolujú, demystifikuje ich a zdôvodní opodstatnenie použitia videohier vo výchovno-vzdelávacom procese aj s praktickými príkladmi videohier v kontexte vyučovania rozmanitých predmetov, prípadne ako krúžkovej činnosti.

Prednášku organizuje: Mgr. Ľubica Burianová (FMK UCM)

09.20 – JAMA JD 11

TVaT 2015 - Peter Dendis

DATAMINING A ALGORITMICKÉ SPRACOVANIE KAMPANÍ

Peter Dendis in/CEO, Tarantula

Prednáška sa bude venovať relationship marketingu. Dozviete sa, ako použiť big data pri vzťahu so zákazníkom, ako s nimi firma môže pracovať a využívať ich na zvýšenie predaja.

Prednášku organizuje: Mgr. Diana Karaffová (FMK UCM)

 

10.15 – JAMA JC 13
TVaT 2015 - Peter Minárik

RIADENIE A STRATÉGIA PROJEKTOV

Peter Minárik in/Executive Partner, Comm-pass

Na prednáške sa dozviete, ako efektívne aplikovať vybrané nástroje, ktoré prinášajú efektívnejšie využívanie zdrojov, a ako funguje projektový manažment na konkrétnych praktických príkladoch.

Prednášku organizuje: Mgr. Diana Karaffová (FMK UCM)

10.30 – JAMA JC 24
TVaT 2015 - Róbert Slovák

SVETOVÉ TRENDY V REKLAME

Róbert Slovák in/ Majiteľ reklamnej agentúry Respect APP, prezident KRAS, prezident ADC Slovakia

Prednáška prinesie pohľad na aktuálne trendy v reklame vo svete a moderné spôsoby komunikácie.

Prednášku organizuje: Mgr. Martin Köteleš (FMK UCM)

12.00 – JAMA JD 11
TVaT 2015 - Pavol Minár

KRÍZA A REKLAMA

Pavol Minár/Head of Strategy, Istropolitana Ogilvy

Na základe ukážok konkrétnych reklám z obdobia pred krízou a po kríze sa dozviete, aká zmena nastala v marketingu, reklame a ľudských hodnotách.

Prednášku organizuje: Mgr. Pavol Minár (FMK UCM)

 

14.00 – KINO OKOTVaT 2015 - Elisabeth Orcutt

REFLECTION: LOOKING AND THINKING

Elisabeth Orcutt in/Akademická umelkyňa 

Hĺbková prednáška a rozprava o metodike, teda od novinového článku k metodike, ktorá je čím ďalej, tým viac rafinovaná.

Prednášku organizujú: Mgr. Art. Petra Cepková, ArtD. (FMK UCM)

 

14.50 – JAMA JD 11TVaT 2015 - Janette Štefanková, Ľubomír Bajánik

MODERÁTOR SPRAVODAJSTVA RTVS. ČÍTACIA TVÁR ALEBO DôLEŽITÁ SÚČASŤ SPRAVODAJSKÉHO TÍMU?

Janette Štefánková, Ľubomír Bajaník in/Moderátori správ RTVS

Aké zručnosti a schopnosti by mal mať televízny moderátor? Aké sú jeho kompetencie a príprave spravodajského programu? Čím moderátor oslovuje diváka? Vzhľad, prejav a reč, gestikulácia a mimika, skúsenosti? Čo si moderátor môže dovoliť vo verejnom živote, a čo nie? Sociálne siete, blogy a weby s množstvom „zaručene“ pravdivých správ. Komu veriť v spleti informácií? Odpovede na tieto a mnoho ďalších otázok Vám vyrozprávajú hlavné tváre Správ RTVS – Janette Štefánková a Ľubomír Bajaník.

Prednášku organizuje: Mgr. Zuzana Bučková (FMK UCM)

Utorok

Utorok 10.11.

09.00 – JAMA JC 13TVaT 2015 - Miroslav Švec

NEURO(MARKETINGOVÁ) OCHUNÁVKA

Miroslav Švec in/Neuro Research, Dicio Marketing

Mozog je najzložitejšiou známou štruktúrou v celom vesmíre, ktorej sa v súčasnosti snažíme porozumieť. Ochutnávka časti z toho, čo už poznáme, prináša viacero prekvapení, lebo mozog funguje inak, ako sme si mysleli. Stojíme pred výzvou, ako lepšie porozumieť človeku a ako tieto poznatky využiť pre rozvoj ľudstva, napríklad aj na zefektívnenie marketingu.

Prednášku organizujú: Mgr. Eva Kretiková, Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD. (FMK UCM)

10.15 – JAMA JB 11TVaT 2015 - Imrich Petro

ČO BY STE MALI VEDIEŤ O SEO?

Imrich Petro in/Online marketing asistent, Pizza SEO

Ako fungujú vyhľadávače? Ako vidí vašu stránku používateľ a ako Google? Na prednáške zistíte, ako zlepšiť viditeľnosť webu a pomocou SEO získať kvalitnú návštevnosť.

Prednášku organizujú: Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD., Mgr. Ľuboslav Blišák (FMK UCM)

12.00 – JAMA JB 11TVaT 2015 - Naďa Uličná

ÚSPECH V MEDIÁLNOM PROSTREDÍ

Naďa Uličná in/Scenáristka, TV JOJ

Prednáška sa uskutoční formou diskusnej besedy. Naďa Uličná prezradí viac o tom, ako sa stať úspešným scenáristom a inšpiruje svojim príbehom a skúsenosťami z viacerých typov mediálnej produkcie.

Prednášku organizuje: Mgr. Vladimíra Hladíková (FMK UCM)

13.55 – BM 232 SKLADOVÁTVaT 2015 - Linda Kisková Bohušová

REKLAMNÁ A PRODUKTOVÁ FOTOGRAFIA

Linda Kisková Bohušová in/Fotografka, Lindia Photography

Prednáška bude zameraná na reklamnú fotografiu a v súvislosti s ňou na založenie agentúry, komunikáciu s klientom, fotografiu a postprodukčnú úpravu.

Prednášku organizujú: doc. Mgr. art. Jozef Sedlák, Mgr. Andrea Boldišová (FMK UCM)

Streda

Streda 11.11.

09.00 – JAMA JC 13TVaT 2015 - Andrej Knap

AKO TOČÍME LAJKY V RTVS?

Andrej Knap in/Social Media Specialist, RTVS

Hovorí sa, že mladí ľudia už nesledujú televíziu. Nie je to však celkom pravda. Sledujú ju. Avšak so smartfónom v ruke. A toto sa dá veľmi ľahko využiť bez toho, aby ste utrácali. Organicky, hravo a s kúskom srdiečka.

Prednášku organizuje: Mgr. Andrej Brník, PhD. (FMK UCM)

10.00 – CITY ARÉNA – ŠTADIÓN ANTONA MALATINSKÉHO TVaT 2015 - Marek Ondrejka

ZO ZÁKULISIA NAJMODERNEŠIEHO FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA NA SLOVENSKU

Marek Ondrejka/PR a event manažér, FC Spartak Trnava

Prehliadka City Areny – Štadióna Antona Malatinského spojená s prednáškou a diskusiou o mediálnych PR aktivitách futbalového klubu FC Spartak Trnava, tvorbe klubovej značky v spojitosti so City Arenou.

LEN PRE PRIHLÁSENÝCH. Prihláste sa najneskôr do 9.11.2015 na olga.skvareninova@ucm.sk.

Prednášku organizuje: PhDr. Oľga Škvareninová, PhD. (FMK UCM)

10.00 – ŠTÚDIO RÁDIA AETTER.SKTVaT 2015 - Michaela Kertészová

MODERÁTOR V DNEŠNOM ROZHLASOVOM ÉTERI

Michaela Kertészová in/Moderátorka, Fun Rádio

Workshop bude zameraný na zlepšenie kvalít moderátora v rozhlase. Michaela povie svoje skúsenosti a triky, ako podať čo najlepší výkon pri moderovaní v éteri. Prednáška bude spojená aj s praktickými ukážkami a študenti si budú môcť vyskúšať nadobudnuté skúsenosti.

Prednášku organizuje: Mgr. Andrej Brník, PhD. (FMK UCM)

10.15 – JAMA JC 24TVaT 2015 - Matej Lančarič

PERFOMANCE MARKETING BY PIXELFEDERATION

Matej Lančarič in/Performance manager, Pixel Federation

Na prednáške sa dozviete, ako robí marketing Pixelfederation – tím nadšených hráčov a skúsených herných vývojárov, ktorý prináša zábavu a radosť ľuďom po celom svete prostredníctvom online hier na Facebooku, iOS a Android zariadeniach. Bude reč o marketingu hier na Facebooku, Google Adwords, či affiliate marketingu a mobilných kampaniach.

Prednášku organizujú: Mgr. Broňa Čapkovičová, Ing. Renáta Miklenčičová, PhD. (FMK UCM)

10.15 – JAMA JC 13TTVaT 2015 - Štefan Frimmer, Marta Cesnaková

ČASOVANÁ BOMBA TIKÁ ALEBO AKO FUNGUJE KOMUNIKÁCIA NAJVÄČŠEJ BANKY

Štefan Frimmer in/Riaditeľ odboru komunikácie a sponzoringu, Slovenská sporiteľňa
Marta Cesnaková in/Hovorkyňa, Slovenská sporiteľňa

Trávi hovorca celé dni pitím kávy a čítaním novín? Je iba „hovoriaca hlava“ alebo necháva otlačky na všetkom, čo firma komunikuje? Dá sa vyhrať vojna s novinármi alebo treba radšej „držať hubu a krok“? Ako rýchlo sa dá pokaziť reputácia firmy, ktorej biznis stojí na dôvere ľudí? Odpovede na tieto i iné otázky sa dozviete na prednáške.

Prednášku organizuje: Mgr. Zuzana Záziková (FMK UCM)

10.15 – JAMA JC 22TVaT 2015 - Ondrej Začka

ČO NÁS NAUČIL VÝVOJ HIER V PIXELFEDERATION?

Ondrej Začka in/Quality Assurance, Pixel Federation
Gábor Szénási in/ Asistent producenta, Pixel Federation

Ako sa dostať do sveta herného priemyslu, čoho sa vyvarovať, ako získať náskok pred konkurentmi a aké chyby robí každý začiatočník v tomto biznise? To sú otázky, na ktoré by rád poznal odpovede nejeden adept na hernú pozíciu. Čo dobré, ale aj zlé táto práca prináša, aké sú možnosti a limity tvorby hier a či sa herný vývojár dokáže hrať aj vo svojom voľnom čase? Aj o tom prídu porozprávať dve tváre Pixelfederation – Ondrej Začka a Gábor Szénási.

Prednášku organizuje: Mgr. Lucia Škripcová (FMK UCM)

11.10 – NOVÁ AULA, BUČIANSKA UL.TVaT 2015 - Zdenko Hoschek

NÁPAD PREMENENÝ NA ÚSPECH

Zdenko Hoschek in/CEO, Creative Web

Zdenko Hoschek vyrozpráva príbeh firmy Creative Web a jej najúspešnejšieho projektu ZlavaDna.sk. Na prednáške sa dozviete, ako sa jednoduchý nápad premenil na medzinárodnú úspešnú firmu, ale aj o tom, že samotný nápad nestačí. Zaznie aj to, čo je potrebné pre úspech v podnikaní a že aj zlyhania sú úplne v poriadku.

Prednášku organizuje: Mgr. Lucia Szkuráková (FMK UCM)

12.00 – ŠTÚDIO RÁDIA AETTER.SK TVaT 2015 - Tomáš Oľga Džupinková, Tomáš Škarba

MODERNÉ SPRAVODAJSTVO V KOMERČNOM ROZHLASOVOM VYSIELANÍ

Oľga Džupinková in/Redaktorka, Rádio Expres
Tomáš Škarba in/Redaktor, Rádio Expres

Workshop je určený najmä pre študentov, ktorí chcú v budúcnosti pracovať v rozhlasovom alebo televíznom vysielaní. Dozviete sa, ako si pripraviť správu, ako správne čítať, či na čo treba myslieť pri spravodajskej práci. Záver bude patriť praktickej ukážke.

Prednášku organizuje: Mgr. Andrej Brník, PhD. (FMK UCM)

14.50 – NOVÁ AULA, BUČIANSKA UL.TVaT 2015 - Vanda Skybová, Pavol Hedmeg, Slavomír Jasaň

„MÁŠ OČI, TAK POZERAJ!“

Vanda Skybová, Pavol Hedmeg, Slavomír Jasaň/Kreatívna produkčná spoločnosť Jumpcat

Čo naozaj vidíme a čo chcú, aby sme videli? Najefektívnejší spôsob, ako dostať informáciu k masám, viac ako jasný – VIDEO. Každý deň narazíme aspoň na 5 audiovizuálnych realít. Hovoria nám o novom produkte, prerozprávajú príbeh, či zaznamenávajú skutočnosť. Na prednáške sa pozriete za hranice záberov, ktoré ovplyvňujú naše názory a rozhodnutia

Prednášku organizuje: Mgr. Lenka Chrenková (FMK UCM)

15.45 – AM0 SKLADOVÁ TVaT 2015 - Eva Janovská

TECHNIKY A NOVINKY MOTION CAPTURINGU

Eva Janovská in/Výtvarníčka, FMK UCM

Na prednáške sa bližšie zoznámite s technikou motion capturingu, ktorý sa používa na snímanie herca a následnej aplikácie na 3D model. Predstavené budú profesionálne technológie, najnovšie inovácie, ale aj technológie dostupné bežnému človeku ako napríklad Xbox, Sony Eye a digitálna technika PlayStation.

Prednášku organizuje: Mgr. Art. Eva Janovská, ArtD. (FMK UCM)

Štvrtok

Štvrtok 12.11.

09.20 – KINO OKOTVaT 2015 - Ivana Pacoňová

ČO SI MYSLÍTE, ŽE ROBÍ COPYWRITER, A ČO V SKUTOČNOSTI ROBÍ?

Ivana Pacoňová in/Copywriter, CORE4

Práca kreatívca je študentmi považovaná za jednu z najzaujímavejších pozícií v reklamnom biznise, a to aj napriek tomu, aby presne vedeli, čo obnáša.
Na prednáške sa preto o nej dozviete všetko, čo ste kedy chceli vedieť, ale nedočítali ste sa na Wikipedii, a dokonca ani v Kotlerovi.
Ukážka konkrétnej kampane vás prevedie celým procesom, ktorý absolvuje kreatívec od zadania až po zisk Zlatého klinca.

Prednášku organizuje: Mgr. Michal Mendel (FMK UCM)

09.20 – JAMA JA 13TVaT 2015 - Dominika Nevrlová

MLADOSŤ – SYNONYMUM ĽAHOSTAJNOSTI?

Dominika Nevrlová in/Projektová koordinátorka, NO Mladí Európania

NO Mladí Európania sa angažujú v osvete, vzdelávaní a v zvyšovaní povedomia o živote v spoločenstve. Akou formou efektívne šíriť informácie týkajúce sa Európskej Únie a nášho postavenia v nej? Ako motivovať mladých k aktívnej účasti v regionálnej i celoštátnej politike? Aké sú hranice našich možností? Tieto i mnohé ďalšie otázky zodpovedajú ľudia z úspešne zabehnutej neziskovky.

Prednášku organizuje: Mgr. Jana Hubinová (FMK UCM)

Piatok

Piatok 13.11.

10.00 – JAMA JC 13TVaT 2015 - Mária Šimková

KOMPETENCIA POUŽÍVATEĽA JAZYKA – STAČÍ NÁM TO, ČO SME SA NAUČILI V ZÁKLADNEJ ŠKOLE?

Mária Šimková in/Vedúca oddelenia Slovenského národného korpusu JÚĽŠ SAV

Jazykové poznanie a komunikačné schopnosti by sa mali rozvíjať celý život, v niektorých profesiách je to súčasť pracovnej náplne. Mnohé poznatky, aj z oblasti jazykovedy, boli v nedávnej minulosti dostupné len odborníkom, v súčasnosti je „všetko na webe“. V prednáške a praktických ukážkach budú predstavené elektronické textové a jazykové zdroje Slovenského národného korpusu a možnosti ich využitia v praxi.

Prednášku organizuje: PhDr. Oľga Škvareninová, PhD. (FMK UCM) 

Súbory na stiahnutie:

 
Späť hore ↑