Zlatá klapka 2021 spoznala svojich víťazov

Deviaty ročník celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej tvorbe detí a mládeže Zlatá klapka 2021 spoznal svojich víťazov. Slávnostné vyhodnotenie súťaže prebiehalo online prostredníctvom webgalavečera za účasti viacerých známych osobností.

Zlatá klapka je celoslovenskou súťažou audiovizuálnej a multimediálnej tvorby detí a mládeže, ktorá vznikla ako reakcia na možnosť zriadenia umeleckého odboru multimediálnej a audiovizuálnej tvorby na základných umeleckých školách. Jej hlavným poslaním je vyhľadávať mladé talenty, rozvíjať ich tvorivé odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti, ako aj prispievať k efektívnemu využívaniu voľného času žiakov a vytvárať podmienky na zvýšenie mediálnej gramotnosti mládeže.

Súťaž na základe poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje Základná umelecká škola Jána Albrechta v Bratislave. Je založená na dobrovoľnej činnosti žiakov umeleckých, základných a stredných škôl a centier voľného času. Žiaci sú rozdelení  podľa veku do dvoch skupín – 10 až 14 rokov a 15 až 19 rokov. Súťažnými kategóriami sú: kamera, strih, réžia, krátky hraný film, spravodajský príspevok, publicistika a dokument, dievčenský herecký výkon, chlapčenský herecký výkon, moderátor spravodajstva a publicistiky, moderátorka spravodajstva a publicistiky, animovaný film, hudobný videoklip a námet a scenár, pričom téma je ľubovoľná.

Súťažiacich hodnotila aj docentka Hudíková z FMK

Do 9. ročníka Zlatej klapky sa prihlásilo 74 príspevkov z celkového počtu 23 základných a základných umeleckých škôl, centier voľného času a stredných odborných škôl. Žiaci do súťaže poslali spolu takmer 5 a pol hodiny súťažných príspevkov. Zhodnotila ich odborná porota zložená z vysokoškolských pedagógov a osobností z filmového a televízneho prostredia. Fakultu masmediálnej komunikácie, ktorá je partnerom tejto celoslovenskej súťaže, zastupovala docentka Zora Hudíková.

Mladí tvorcovia nás opäť presvedčili, že sú schopní vnímať to, čo sa deje v spoločnosti, ale aj medzi nimi a že tieto témy vedia veľmi kvalitne spracovať. S potešením konštatujem, že aj napriek sťaženým podmienkam sa úroveň príspevkov opäť zvýšila po obsahovej aj po realizačnej stránke,“ zhodnotila doc. Hudíková.

Vyhlásili víťazov tohto aj predchádzajúceho ročníka

Z dôvodu mimoriadnych opatrení sa v online priestore uskutočnilo vyhlásenie výsledkov aj predchádzajúceho ročníka Zlatej klapky. Organizátori vtedy vyjadrili svoju nádej, že táto neútešná pandemická situácia čoskoro pominie. Na základe toho predstavili počas webgalavečera v apríli minulého roka prierezové tematické zadanie do ďalšieho ročníka.

Okrem tradičných kategórií sa žiaci mohli zapojiť do súťaže o hlavné ceny, ktoré mali reflektovať ich skúsenosti, pocity a poznania z doby, ktorú dnes všetci prežívame. Priania organizátorov však neboli vypočuté a aj tento rok muselo slávnostné odovzdávanie cien prebehnúť v online priestore.

Záznam si môžete pozrieť tu:

Organizátor súťaže zároveň pripravil na 23. marca 2021 aj Deň Zlatej klapky, počas ktorého sa mohli súťažiaci a ich učitelia zapojiť do troch online workshopov, na ktorých diskutovali s členmi poroty o súťažných príspevkoch a ich úrovni.

Laureátom gratulujeme k ich oceneniam a prajeme im aj všetkým zúčastneným, aby sa naďalej venovali svojej vášni a rozvíjali svoj talent.

Bližšie informácie nájdete po kliknutí na tento odkaz.