Rozvíjame cezhraničnú spoluprácu: Po Malajzii nasledujú aj prednášky v ruskom Belgorode

V rámci rozvíjania medzinárodnej spolupráce Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave nadviazala partnerstvo okrem Malajzie aj s Belgorodskou štátnou národnou vedeckou univerzitou v Rusku.

Konkrétne ide o Inštitút sociálnych vied a masovej komunikácie (pre bližšie informácie o univerzite kliknite na tento odkaz: Institute of Social Sciences and Mass Communication at Belgorod National Research University, Russia).

Niektorí pedagógovia z FMK budú prednášať online študentom z Belgorodu a, naopak, pedagógovia z belgorodskej školy sa prihovoria našim študentom. Prednášky sa uskutočnia počas letného semestra 2021.

Prikladáme aj propagačný materiál k tejto novej a vzrušujúcej spolupráci, ktorá, ako dúfame, bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

belgorod spolupráca