Kolektív FMK praje šťastné a madžentové Vianoce!

Milí študenti, pedagógovia a všetci priatelia FMK. Dovoľte nám zaželať vám krásne a pokojné Vianoce v kruhu vašich najbližších. Nech počas sviatkov načerpáte novú silu a energiu do roku 2019. 

To všetko vám úprimne želá kolektív FMK!

Vďaka redaktorom fakultného rádia Aetter si môžete vianočné vinše kolektívu FMK aj vypočuť.

Doktorka Jana Radošinská praje všetkým fmkpeople, aby si pozreli filmy, ktoré sa im nakopili vo „watchliste“:


 

Krásne sviatky zo srdca praje aj pani tajomníčka magisterka Tatiana Podmaková:

 

Veľa chuti do fotografického zobrazovania prajú študentom vedúci ateliéru komunikácie v médiu fotografie, magisterka Petra Cepková a docent Jozef Sedlák:

 

Novozvolená dekanka docentka Ľudmila Čábyová praje energiu a chuť do plnenia plánov v roku 2019:

 

Profesorka Hana Pravdová vyzýva na striedmosť pri silvestrovských oslavách: